Wdrażanie Standardów
i Systemów Zarządzania

W ramach naszej działalności realizujemy kompleksowe projekty polegające na wdrażaniu standardów, dobrych praktyk,
metod i narzędzi oraz systemów zarządzania.

Zakres wdrożeń → REFERENCJE →

Audity funkcjonujących Systemów Zarządzania

Realizujemy niezależne, kompleksowe i szczegółowe audity w celu określenia zgodności i skuteczności systemów i standardów zarządzania z określonymi wymaganiami.

Oferta auditów → REFERENCJE →

Szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania

Nasze szkolenia (otwarte i dedykowane), prowadzone przez wieloletnich praktyków pozwalają na uzyskanie niezbędnych kompetencji oraz rozwianie wszelkich wątpliwości i niejasności.

Przejdź do szkoleń → KALENDARIUM SZKOLEŃ →

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001 oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Opis szkolenia →

Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ ISO 9001

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego sprawowania funkcji managera (pełnomocnika), jako osoby koordynującej wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Opis szkolenia →

Audytor Wewnętrzny SZBI
ISO/ IEC 27001

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami interpretacji wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania wyników audytów wewnętrznych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Opis szkolenia →

 
 

Nadzorowanie funkcjonujących Systemów Zarządzania

Świadczymy naszym Klientom usługi ukierunkowane na nadzorowanie i utrzymywanie ciągłej zgodność ich systemów zarządzania z wymaganiami odpowiednich norm i standardów.

Sprawdź →

Doskonalenie
Wdrożonych Systemów Zarządzania

Celem niniejszych usług jest optymalizacja już wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania w celu zapewnienia ich odpowiedniej skuteczności i efektywności.

Sprawdź →

Oceny zgodności
z przepisami i innymi wymaganiami

Przeprowadzamy identyfikację mających zastosowania przepisów prawa oraz innych wymagań oraz przeprowadzamy kompleksowe oceny zgodności z tymi przepisami i wymaganiami.

Sprawdź →Referencje

Jesteśmy jedną z czołowych polskich firm doradczo szkoleniowych. Przeprowadziliśmy kilkaset wdrożeń Standardów i Systemów Zarządzania u naszych Klientów.

Sprawdź →

Dlaczego warto nam zaufać?

Od 15 lat realizujemy nasze usługi związane z Systemami Zarządzania. O ich wysokiej jakości i naszym profesjonalizmie świadczą liczne opinie naszych Klientów.

Sprawdź →

Grupa AQUILA CAPITAL INVESTMENT

Nasza działalność i realizowane usługi stanowią dopełnienie oferty pozostałych firm członkowskich, należących do grupy kapitałowej AQUILA CAPITAL INVESTMENT.

Sprawdź →

ISTOTNE NOWOŚCI NA STRONIE

19 czerwca 2018 r. opublikowana została znowelizowana wersja normy ISO 22000, określającej wymagania dla standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności. W związku z pojawieniem się nowych, istotnych kwestii związanych ściśle z bezpieczeństwem żywności, Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny postanowił wprowadzić zmiany w publikacji ISO 22000 z 2005 roku.… czytaj więcej →

Wiele lat trwały prace Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego nad normą zawierającą wymagania dla Systemu Zarządzania BHP. Ostatecznie udało się ją opracować i opublikować. Zapraszamy do zapoznania z informacjami odnośnie nowej normy ISO 45001:2018 … czytaj więcej →

Euroliść jest znakiem europejskiego rolnictwa ekologicznego przyznawanym przez Komisję Europejską i są nim oznakowane wyroby pochodzące z gospodarstw certyfikowanych, które stosują naturalne zasady hodowli zwierząt i uprawy. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacjami oraz naszą ofertą w tym zakresie … czytaj więcej →

W dniu 4 maja 2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego w dalej Rozporządzeniem RODO. Niniejsze Rozporządzenie (ze względu na charakter tego typu dokumentów legislacyjnych) wiąże w całości i powinno być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich od dnia 25 maja 2018r. … czytaj więcej →Back to Top