Aktualizacja normy ISO 9001

Informujemy, iż ukazał się już projekt nowej normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, nad której aktualizacją trwają obecnie prace.

Zgodnie z proponowanymi w szkicu zmianami, w zaktualizowanej normie ISO 9001 najprawdopodobniej pojawią się nowe punkty dotyczące m.in. określenia zewnętrznych i wewnętrznych problemów istotnych dla realizacji celów i strategii organizacji, określenia zainteresowanych stron, czy zarządzania wiedzą niezbędną do funkcjonowania systemu zarządzania. Innowacją będzie również wprowadzenie określenia „towary i usługi” zamiast dotychczasowego słowa „wyroby” oraz „udokumentowana informacja” zastępującego obecne „dokument” i „zapis”.

Projekt nowej normy ISO 9001 znajduje się obecnie w fazie konsultacji, a jej wydanie przewidywane jest na koniec 2015 r. Tymczasem zapraszamy do naszej Czytelni, w której znajdą Państwo więcej informacji dotyczących zmian: http://www.malongroup.pl/proponowane-zmiany-w-normie-iso-9001-2015

Back to Top

Szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Na których szczegółowo zostaną omówione wytyczne i wymagania nowej normy ISO 9001:2015 oraz zakres i specyfika zmian, jakie zostały wprowadzone w nowej normie w porównaniu z poprzednim jej wydaniem ISO 9001:2008.

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie planu szkoleń z zakresu ISO 9001:2015