MALON GROUP
Chętnie udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania
Wyślij

Żywność: GMP/ GHP

Żywność GMP i GHP

 

GHP (z ang. Good Hygienic Practice) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice) czyli Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to dwa podstawowe systemy mające na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmie branży żywnościowej.
 

Dobra praktyka higieniczna swymi działaniami dotyczy:

 • stanu technicznego budynków zakładu i jego infrastruktury oraz czystości i porządku otoczenia zakładu;

 • funkcjonalności i prawidłowości wykorzystania pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału zakładu na strefy z punktu widzenia występowania zagrożeń bezpieczeństwa produktu końcowego;
  stanu technicznego i sanitarnego maszyn, urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności;

 • prawidłowości funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji;

 • prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących;

 • jakości zdrowotnej wody stosowanej w zakładzie do celów technologicznych;
  prawidłowości usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadków pokonsumpcyjnych w zakładach żywienia zbiorowego;

 • aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach osób biorących udział w procesie produkcji lub w obrocie żywnością;

 • kwalifikacji pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy;

 • skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.

Dobra praktyka produkcyjna swymi działaniami dotyczy:

 • bieżącej lub okresowej oceny jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w procesie produkcji, w tym identyfikację dostawców;

 • oceny poprawności i zgodności stosowanych procesów technologicznych z przyjętymi założeniami;

 • kontroli przestrzegania parametrów procesów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności;

 • kontroli sposobu identyfikacji i zasady identyfikowalności wyrobów gotowych;

 • okresowej oceny jakości zdrowotnej wyrobów gotowych.

Działania GMP i GHP to najkrócej ujmując działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wykorzystywane przez system zarządzania HACCP.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu lub doskonaleniu
zasad GHP i GMP

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top

Szanowni Państwo!

Jeśli chcesz być informowanym
o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez nas - zostaw swój e-mail

Close this popupW imieniu Centrum Doradczo Szkoleniowe
MALON GROUP
mamy przyjemność zaprosić wszystkich Pełnomocników/ Managerów ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz osoby zarządzające do udziału w konferencji pt.:

„Zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz ochrona danych osobowych - konsekwencje dla organizacji”

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne pod adresem: http://konferencja.malongroup.pl

 • Termin i czas trwania konferencji: 30.09.2016r. (godz. 9.00-17.00)
 • Miejsce realizacji:
  ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław
 • Opłata konferencyjna:
  250,00 zł/ os. netto + 23 % VAT
  (307,50 zł/ os. brutto)