Inne systemy i standardy

Przedstawione w niniejszej zakładce systemy zarządzania, ze względu na specyficzny lub bardzo szeroki zakres przedmiotowy, nie mieszczą się w żadnej z wcześniej wymienionych kategorii. Są to głównie standardy charakterystyczne i znane głównie w poszczególnych branżach/ sektorach przemysłowych. Z tego też względu nie są one znane szerszemu spektrum przedsiębiorstw/ konsumentów lub użytkowników.
 

Do niniejszej grupy zakwalifikowane zostały przez nas następujące systemy:

  • WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli;

  • System 5S (zwany również Praktykami 5S lub zasadami 5S);

  • EN 15838 (System zarządzania jakością dla call centers/ contact centers).

Niezależnie od przedmiotu wyżej przedstawionych systemów, w przypadku każdego z nich istnieje możliwość wykazania zgodności z opisującymi je normami lub standardami przez niezależną jednostkę, na podstawie pozytywnego wyniku auditu. Otrzymany certyfikat umożliwia firmie wykazanie swoim kontrahentom lub potencjalnym Klientom, że jako organizacja wdrożyła i stosuje się do odpowiednich wymagań.
 

Szczegóły dotyczące każdego z wymienionych systemów zostały przedstawione na poszczególnych podstronach.

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 


Back to Top