System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001

 

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).
 

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszych standardów, z którym zgodność jest potwierdzana poprzez zewnętrzne certyfikacje. Ilość wydanych na świecie certyfikatów ISO 9001 jest nieporównywalnie większa od ilości innego rodzaju certyfikatów dotyczących systemów zarządzania. Jak podaje raport ISO za rok 2012, ilość certyfikatów ISO 9001 znacznie przewyższa ilość wszystkich pozostałych certyfikatów razem wziętych. Raport ten opublikowany został pod koniec 2013r. Jego częściowy przedruk i tłumaczenie można znaleźć na naszej stronie www.malongroup.pl/najnowsze-badania-iso. Popularność tego systemu zarządzania, a tym samym normy ISO 9001 wynika z wielu czynników. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:
 

 1. Ukierunkowanie organizacji wdrażającej wymagania normy na Klienta i spełnienie jego wymagań, a tym samym uzyskanie jego zadowolenia. Na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku ciężko sobie wyobrazić firmę, która pomija ten aspekt, ale poprzez certyfikat firmy chcą przedstawić, że to ukierunkowanie na Klienta zostało przez kogoś niezależnego sprawdzone i ocenione, a certyfikat poświadcza, że ocena ta była pozytywna;

 2.  

 3. Ogólny charakter normy ISO 9001 powodujący, że jej wymagania mogą być wdrażane nie tylko przez firmy produkcyjne (z którego to sektora standardy jakości się wywodzą), ale również przez wszelkiego rodzaju firmy usługowe, placówki ochrony zdrowia (w tym zarówno publiczne, jak i niepubliczne), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje z otoczenia biznesu itp. Każda z tych instytucji może wdrożyć w ramach swojej organizacji wymagania normy ISO 9001 oraz uzyskać certyfikat poświadczający zgodność z tym standardem. Ogólny charakter normy pozwala wdrożyć i certyfikować ten system nie tylko w organizacjach o zróżnicowanym profilu działalności, ale również o znacznie różniącej się od siebie charakterystyce: wielkości, złożoności, stylu zarządzania, kultury organizacyjnej itp. Z tego względu systemy ISO 9001 są wdrażane zarówno przez małe firmy zatrudniające po kilka osób, jak również przez wielooddziałowe, międzynarodowe koncerny. Ogólny charakter wymagań, jakie musza być spełnione powoduje, że wdrożone w poszczególnych firmach systemy zarządzania bardzo się od siebie różnią – jednak jeśli dana organizacja posiada certyfikat ISO 9001, oznacza to, że spełniła wymagania ISO 9001.

 4.  

 5. Korzyści, jakie organizacja osiąga poprzez wdrożenie ISO 9001 oraz certyfikację systemu. Korzyści te można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Istnieje wiele publikacji dotyczących tych korzyści, dlatego też poniżej przytaczam te najważniejsze wg nas to:

  • Korzyści zewnętrzne:

   • Wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów;

   • Poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymaganiem w przetargach, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursach NFZ (usługi medyczne), pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych);

   •  

  • Korzyści wewnętrzne:

   • Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, a tym samym ich wyników. Jest to jeden z celów normy ISO 9001 – zapewnienie powtarzalnej jakości wyrobów lub usług – spełniających wymagania Klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawa i innych, do których spełnienia dana organizacja jest zobowiązana;

   • Zapewnienie i utrzymywanie ładu organizacyjnego poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane;

   • Zapewnienie jednoznacznych danych i informacji pozyskiwanych z procesów monitorowania i pomiarów zarówno wyrobów i usług, jak również procesów w celu ich wykorzystania do zarządzania organizacją i jej ciągłego doskonalenia.

 

Korzyści tych może być znacznie więcej. Każda z organizacji na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do wdrożenia ISO 9001 określa cele jakie chce przez ten projekt osiągnąć. W związku z tym każda z nich może po zakończeniu wdrożenia mówić o innych osiągniętych przez siebie korzyściach. Ogólny charakter wymagań ISO 9001 powoduje, że system zarządzania jakością może być w pełni spersonalizowany pod daną organizację i jej oczekiwania.
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami ISO 9001

 

Zobacz przykładowe, oferowane przez nas szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu ISO 9001:

Back to Top

Szanowni Państwo!

Jeśli chcesz być informowanym
o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez nas - zostaw swój e-mail

Close this popupW imieniu Centrum Doradczo Szkoleniowe
MALON GROUP
mamy przyjemność zaprosić wszystkich Pełnomocników/ Managerów ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz osoby zarządzające do udziału w konferencji pt.:

„Zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz ochrona danych osobowych - konsekwencje dla organizacji”

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne pod adresem: http://konferencja.malongroup.pl

 • Termin i czas trwania konferencji: 30.09.2016r. (godz. 9.00-17.00)
 • Miejsce realizacji:
  ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław
 • Opłata konferencyjna:
  250,00 zł/ os. netto + 23 % VAT
  (307,50 zł/ os. brutto)