Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

TEMAT:
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 
TERMINY:
23-25.11.2015
09-11.12.2015
11-13.01.2016
10-12.02.2016
 
KARTY ZGŁOSZEŃ:
Karta zgłoszenia (format PDF)
Karta zgłoszenia (format DOC)
 
CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów.
Przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.
 
DLA KOGO:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ISO 9001:2015.
 

Informacje Cechy szkolenia
Zgłoszenia: do 7 dni przed datą szkolenia
Liczebność grupy: do 12 osób
Czas trwania: 3 dni; od 9:00 do 17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74; budynek NOT
Cena: 890,00 zł/os netto + 23% VAT;1 094,70 zł/os brutto
W cenę szkolenia wliczone jest:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • przerwy kawowe, poczęstunek
 • obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.

Warunki uczestnictwa: Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 1. przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia:
  fax 71 791 39 09 lub e-mail szkolenia@malongroup.pl
 2. uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanej faktury proforma
Bliższe informacje: szkolenia@malongroup.pl;
tel. 71 789 08 41; kom. 604 209 043

 
PLAN SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie
 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015:
  • elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015
  • ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001:2015
 • Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością:
  • cele auditu
  • rodzaje auditów
 • Planowanie i przygotowanie auditu:
  • kryteria i zakres auditu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • ćwiczenia praktyczne
 • Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu:
  • obiektywne dowody
  • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • ćwiczenia praktyczne
 • Dokumentowanie wyników auditu:
  • umiejętne formułowanie niezgodności
  • dokumentowanie niezgodności
  • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu.
  • ćwiczenia praktyczne
 • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze:
  • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących /zapobiegawczych
  • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
  • definiowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych
  • ocena skuteczności działań
  • ćwiczenia praktyczne
 • Dyskusja, podsumowanie
 • Test końcowy

Kalendarz szkoleń w formacie PDF