Badanie satysfakcji klienta w kontekście zarządzania organizacją

TEMAT:
Badanie satysfakcji klienta w kontekście zarządzania organizacją

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program zajęć jest jedynie naszą propozycją i może zostać zmodyfikowany w oparciu o indywidualnie potrzeby i wymagania Klienta.
 

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z pracownikiem naszego biura:
tel. 071 789 08 41, e-mail: szkolenia@malongroup.com

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem badania satysfakcji klienta w systemowym zarządzaniu organizacją.
 
CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu metod badania satysfakcji klienta oraz ich wykorzystania w praktyce.
 
METODYKA:

Szkolenie ma charakter krótkich wykładów, wprowadzających w przystępny sposób niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktycznych ćwiczeń grupowych i indywidualnych. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną rozwiązania praktyczne, dotyczące badania satysfakcji klienta.Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe do wykorzystania w pracy w swojej firmie, a po zakończeniu kursu – zaświadczenie o przebytym szkoleniu.
 
PLAN SZKOLENIA

 • Wprowadzenie
 • Orientacja na klienta
  • Definicje
  • Znaczenie i cele badania satysfakcji klienta
  • Podejście normy ISO 9001:2000 oraz ISO 9004:2000
  • Poziomy satysfakcji klienta
 • Praktyczne omówienie normy ISO 10002:2004
 • Wybrane metody badania satysfakcji klienta
  • Wskaźnik CSI
  • System CRM
  • Mystery Shopping
  • Analiza wskaźników z obszaru marketingu i sprzedaży
  • Ćwiczenia
 • Techniki badawcze
  • Badania ankietowe
  • Wywiady telefoniczne
  • Badania panelowe
  • Analizy trendów
  • Ćwiczenia
 • Ankieta
  • Siedmioetapowa metoda budowy kwestionariusza
  • Plan doboru próby
  • Źródła informacji rynkowych
  • Ćwiczenia
 • Prezentacja wyników
  • Diagram Pareto-Lorenza
  • Histogram częstości
  • Analiza ABC
  • Karty kontrolne
  • Ćwiczenia
 • Dyskusja i podsumowanie

Czas trwania: 2 dni; od 9:00 do 15:00 (12 godzin zajęć)
Bliższe informacje: szkolenia@malongroup.pl; tel. (71) 789 08 41; kom. 604 209 043