Wytyczne i wymagania normy ISO 9001

TEMAT:
Wytyczne i wymagania normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009)
 
KARTY ZGŁOSZEŃ:
Karta zgłoszenia (format PDF)
Karta zgłoszenia (format DOC)
 
DLA KOGO:
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000.
 
CEL SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
 • Omówienie różnic pomiędzy ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
 • Wyjaśnienie zagadnień związanych z dostosowaniem systemów zgodnych z ISO 9001:2000 do wymagań ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

 

Informacje Cechy szkolenia
Zgłoszenia: do 7 dni przed datą szkolenia
Liczebność grupy: do 12 osób
Czas trwania: 1 dzień; od 9:00 do 16:00 (7 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74; budynek NOT
Cena: 390,00 zł/os netto + 23% VAT; 479,70 zł/os brutto
W cenę szkolenia wliczone jest:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • przerwy kawowe, poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.

Rabaty: Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób istnieje możliwość negocjacji cen
Osoby, które zgłoszą się do 14 dni przed szkoleniem – rabat 5%
Warunki uczestnictwa: Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 1. przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia:
  fax 71 791 39 09 lub e-mail szkolenia@malongroup.pl
 2. uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanej faktury proforma
Bliższe informacje: szkolenia@malongroup.pl;
tel. 71 789 08 41; kom. 604 209 043

 
PLAN SZKOLENIA:

 • Wstęp
 • Idea wprowadzenia zmian
 • Różnice pomiędzy wymaganiami normy ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
 • Jak dostosować system zarządzania zgodny z ISO 9001:2000 do wymagań ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
 • Obszary szczególnie problemowe:
 • Nadzorowanie procesów zlecanych na zewnątrz (wytyczne ISO)
 • Istota spełnienia wymagań prawa odnośnie wyrobów / usług
 • ISO 9001:2008 a prawo ochrony środowiska
 • Jak spełnić wymagania normy ISO 9001:2008 – praktyczne przykłady
 • Certyfikacja systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
 • Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów ISO 9001:2000
 • Dyskusja i podsumowanie

Kalendarz szkoleń w formacie PDF