Certyfikacja ISO 9001 w MKR GROUP Sp. z o. o.

Certyfikacja ISO 9001 w MKR GROUP Sp. z o.o. (2015-07-21)


Kolejny nasz Klient – MKR GROUP Sp. z o. o. z Wrocławia specjalizujący się w serwisowaniu i naprawie kontenerów morskich, pomyślnie przeszedł audyt certyfikujący System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

 

Audyt został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą, która potwierdziła zgodność funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001 oraz jego skuteczność.

 

Gratulujemy!
Back to Top