NYSA Zakład Pojazdów S.A. z certyfikatem ISO 9001

NYSA Zakład Pojazdów S.A. z certyfikatem ISO 9001 (2015-07-20)


Dzięki wsparciu naszych konsulatów zakończył się proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie NYSA Zakład Pojazdów S.A.

 

Przeprowadzony audyt certyfikujący, potwierdził zgodność funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy wielu podobnych sukcesów, prowadzących do stałego rozwoju przedsiębiorstwa!

 

NYSA Zakład Pojazdów S.A. zajmuje się produkcją pojazdów dostawczych i ciężarowych.
Back to Top