Certyfikat zgodności z ISO 27001 dla firmy i360 Sp. z o. o.

Certyfikat zgodności z ISO 27001 dla firmy i360 Sp. z o. o. (2016-04-27)


Z satysfakcją informujemy, iż zakończyliśmy projekt realizowany w firmie i360 Sp. z o.o., którego celem było zaprojektowanie i wdrożenie efektywnie działającego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001, przeszkolenie kadry kierowniczej oraz pracowników firmy i przygotowanie do audytu certyfikującego.


Nasze działania był realizowane w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Piasecznie i Białymstoku. Współpraca przebiegała pomyślnie i zakończyła się sukcesem, czego dowodem jest pozytywny wynik audytu certyfikującego przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą.


Przyznany certyfikat ISO/IEC 27001 potwierdza, że spółka i360 zarządza bezpieczeństwem informacji zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami a dbałość o bezpieczeństwo informacji i powierzonych jej danych, jak również skuteczne zapewnienie ciągłości działania realizowanych procesów biznesowych ma dla niej znaczenie priorytetowe.


Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów!


i360 Sp. z o.o. to innowacyjne przedsiębiorstwo marketingowe posiadające 15 lat doświadczenia w branży. Mimo osiągniętych licznych wyróżnień firma stale, z sukcesem dąży do rozwoju, aby podnosić jakość swoich usług a tym samym wpływać na zadowolenie klientów.
Back to Top