Długo oczekiwane, polskie wydanie normy ISO 9001 już dostępne!

Długo oczekiwane, polskie wydanie normy ISO 9001 już dostępne! (2016-07-20)


Na początku lipca, Polski Komitet Normalizacyjny poinformował o pojawieniu się polskojęzycznej wersji nowej normy ISO 9001, którą można kupić w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – PKN (www.pkn.pl).


Przypomnijmy – nowelizacja normy ISO 9001 wynikała przede wszystkim z potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli biznesu i przemysłu. Wprowadzenie licznych zmian w nowym wydaniu ma wychodzić naprzeciwko wszystkim wdrażającym nową normę.


Nowelizacja normy trwała blisko trzy lata, a możliwa była dzięki licznym konsultacjom przeprowadzanym przez ekspertów z całego świata- zarówno z branży przemysłowej, ekspertów ds. handlu jak i audytorów jednostek certyfikujących czy konsultantów. Dzięki połączeniu opinii ekspertów i przedstawicieli tysięcy członków komitetów technicznych, udało się opracować nowelizację normy, która wg założeń ma być bardziej przyjazna i jaśniejsza w odbiorze. Od września ub. Roku, czyli momentu ukazania się normy ISO 9001:2015 z niecierpliwością czekaliśmy na polskojęzyczne wydanie. Od teraz możliwe jest kupno nowej normy w języku polskim, co z pewnością ułatwi wdrażanie normy czy dostosowywanie wdrożonego systemu do nowych wymagań.


Przypominamy, że Organizacje certyfikowane mają trzy lata na dostosowanie swojego systemu zarządzania do wymagań nowej normy , licząc od momentu publikacji ISO 9001:2015 tj. września 2015.
Back to Top