Międzynarodowa norma ISO 45001 dotycząca BHP coraz bliżej publikacji

Międzynarodowa norma ISO 45001 dotycząca BHP coraz bliżej publikacji (2016-08-17)


Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO najprawdopodobniej w grudniu 2017r. ukaże się ostateczna wersja pierwszej Międzynarodowej Normy ISO dotyczącej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – ISO 45001. Ma ona zastąpić wiodący do tej pory w zakresie BHP brytyjski standard BS OHSAS 18001. Celem wydania niniejszej normy jest opracowanie wspólnego podejścia w zakresie BHP, a także ujednolicenie struktury i wymagań oraz zapewnienie zgodności z pozostałymi normami serii ISO, a dokładniej nowymi wydaniami ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 22301.

 

Od kilku miesięcy dostępny jest projekt Międzynarodowej Normy ISO/ DIS 45001 (Draft International Standard – projekt międzynarodowej normy) do którego wpłynęło ponad 3 000 uwag. Obecnie na ich podstawie Komitet Normalizacyjny przygotowuje drugi projekt normy, który ma zostać opublikowany w styczniu przyszłego roku.
Jeśli wszystkie prace nad normą będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, ostateczna wersja normy powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron pod koniec przyszłego roku.

 

Przypominamy, że ISO 45001 będzie pierwszą, międzynarodową normą dotyczącą stricte bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej celem będzie zapewnienie bezpiecznego dla pracowników oraz innych osób środowiska pracy, będzie więc niezwykle przydatnym narzędziem zarówno dla pracowników jak i pracodawców.
Back to Top