Norma ISO 37001:2016 już opublikowana!

Norma ISO 37001:2016 już opublikowana! (2016-12-02)


Długo oczekiwana norma ISO 37001:2016 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi została opublikowana 15 października 2016 roku.

 

Norma ISO 37001 – jak zapewnia Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny – jest zbiorem wymagań, które pozwolą każdej organizacji na wdrożenie systemowego podejścia w kwestii przeciwdziałania szeroko pojętej korupcji. Norma ma zastosowanie stricte do działań przeciwdziałających rozszerzającej się korupcji, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kraje na świecie. Jak zauważają autorzy normy,
ISO 37001:2016 jest idealna do wdrożenia w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na wielkość czy rodzaj działalności. Może zostać zintegrowana z innymi istniejącymi systemami zarządzania takimi jak na przykład ISO 9001:20015. Co istotne, norma uwzględnia podejście oparte na analizie ryzyka, co jest niezwykle cenne w przypadku każdej organizacji.

 

Wiele organizacji czekało na pojawienie się tej normy. Jak do tej pory, mieliśmy do czynienia z dwoma dokumentami, które poruszały aspekty działań antykorupcyjnych – standard BS 10500 oraz „dodatek” do normy ISO 9001 – System Przeciwdziałania Zagrożeniom Antykorupcyjnym. Po opublikowaniu nowej normy, zapowiada się, więc nie lada rewolucja w podejściu do zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

 
Zapraszamy do zapoznania się z:

  • informacjami o organizowanych szkoleniach z zakresu ISO 37001 [szczegóły]
  • z naszą ofertą w zakresie ISO 37001 [kontakt]
Back to Top