Podziękowanie za udział w konferencji „Zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz ochrona danych osobowych”

Podziękowanie za udział w konferencji „Zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz ochrona danych osobowych” (2016-10-04)


Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy 30 września 2016r. wzięli udział w konferencji z zakresu wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych pt. “Zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz ochrona danych osobowych – konsekwencje dla organizacji”.


Głównym celem konferencji było przedstawienie najważniejszych zmian w normie ISO 9001:2015 i konsekwencji tych zmian dla organizacji posiadających certyfikaty systemów zarządzania jakością, a także omówienie problematyki związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.


Podczas konferencji Pełnomocnicy/ Managerowie ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz osoby zarządzające zapoznały się z następującą tematyką:

  • Konsekwencje zmian w normie ISO 9001 dla funkcjonujących systemów zarządzania jakością – czyli co należy zrobić aby dostosować system do nowych regulacji;

  • Nowe wydanie normy ISO 9001 a proces certyfikacji;

  • Dane osobowe przetwarzane w organizacjach a wymagania ISO 9001:2015 odnośnie własności Klienta. Prezentacja wymagań przepisów prawa w tym zakresie i konsekwencji ich nieprzestrzegania;

  • Dane osobowe – jak w praktyce wdrożyć wymagania wynikające z przepisów prawa.


Konferencja „Zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz ochrona danych osobowych – konsekwencje dla organizacji” została zorganizowana przy współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego AQUILA & Przywóski s.k. oraz jednostką certyfikującą BMTC Poland Sp. z o.o. którym serdecznie dziękujemy za wsparcie merytoryczne oraz patronat.

 

exova_logotyp

       kancelaria-aquila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji.

Zespół CDS MALON GROUP
Back to Top