Przekształcenie standardu IRIS w normę ISO

Przekształcenie standardu IRIS w normę ISO (2016-02-04)


Od dwóch lat trwają prace nad nowelizacją IRIS – Międzynarodowej Normy dla Przemysłu Kolejowego. W ramach aktualizacji, standard ma zostać przekształcony w normę ISO. Grupa robocza, powołana przez Komitet Sterujący IRIS, opracowała już roboczy projekt nowej normy, który uwzględnia aktualne zalecenia dla branży kolejowej oraz ostatnie zmiany wprowadzone do normy ISO 9001. Według najnowszych zapowiedzi IRIS, nowa norma ma zostać opublikowana już w 2017 roku. Okres przejściowy dla organizacji certyfikowanych na zgodność z normą IRIS zostanie dostosowany do terminu wyznaczonego dla przejścia na normę ISO 9001: 2015. Oznacza to, że wszystkie obecne certyfikaty IRIS będą ważne do 14 września 2018 roku.


Podsumowanie postępów w pracach nad nową normą:

  • Czerwiec 2015 roku – Zarząd UNIFE zatwierdza decyzję o przekształceniu standardu IRIS w normę ISO

  • drugie półrocze 2015 roku – grupa robocza opracowuje pierwszy projekt nowej normy IRIS

  • początek 2016 roku – nowa wersja normy IRIS zostaje przekazana do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej

  • 2017 rok – planowana publikacja nowej normy ISO dla przemysłu kolejowego

  • 14 września 2018 roku – koniec okresu przejściowego dla organizacji posiadających certyfikat IRISŹródła:

  1. www.iris-rail.org
Back to Top