Szkolenie dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenie dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (2016-06-06)


W dniach 01 – 03 czerwca 2016 r. przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte dla Auditorów Wewnętrznych oraz Managera (Pełnomocnika) ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015 oraz doskonalili swoje umiejętności związane z pełnieniem funkcji auditora wewnętrznego oraz mangera ds. systemu zarządzania środowiskowego.


Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów!


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest instytucją odpowiedzialną za realizacje polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody. Do podstawowych zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy między innymi wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Back to Top