Szkolenie zamknięte w PKS w Oławie S.A.

Szkolenie zamknięte w PKS w Oławie S.A. (2016-05-02)


W związku z wejściem w życie nowego wydania normy ISO 9001:2015 mieliśmy przyjemność zrealizować w dniach 27 – 29 kwietnia 2016r. dwa szkolenia zamknięte dla PKS w Oławie S.A.:

 

  • szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, którego celem było zapoznanie uczestników z zasadami interpretacji wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz planowania, przeprowadzania i dokumentowania wyników auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością;

  •  

  • szkolenie dla Managera (Pełnomocnika) ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego celem było zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pełnieniu funkcji Managera, jako osoby koordynującej utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2015.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!


Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. to spółka świadcząca usługi przewozowe osób i mienia. Posiada wieloletnią tradycję, która wpływa na najwyższą jakość świadczonych usług, popartą certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Back to Top