Warsztaty doskonalące dla MPO Sp. z o.o. w Lubinie.

Warsztaty doskonalące dla MPO Sp. z o.o. w Lubinie. (2016-06-08)


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie od 1996 roku świadczy usługi proekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Do głównych zadań spółki należy między innymi działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz utrzymaniem porządku na terenie gminy. Dążąc do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług oraz w celu doskonalenia prowadzonych działań prośrodowiskowych od 2009 roku przedsiębiorstwo posiada wdrożony Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.


W dniach 06 – 07 czerwca 2016 przeprowadziliśmy warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego oraz liderów procesu, dotyczące zmian w zakresie wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001.


Celem dwudniowych warsztatów było zapoznanie auditorów wewnętrznych oraz liderów procesu z wymaganiami i wytycznymi nowej normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, a także istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznych auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.


Serdecznie dziękujemy za zaufanie i zaangażowanie podczas szkolenia !
Back to Top