Wdrożenie ISO 9001:2015 w firmie Prodigo Recykling sp. z o.o.

Wdrożenie ISO 9001:2015 w firmie Prodigo Recykling sp. z o.o. (2016-04-27)


Zakończyliśmy prace związane z projektowaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania nowej normy ISO 9001:2015 dla naszego Klienta – Prodigo Recykling sp. z o.o. z Wrocławia.


Audit certyfikujący, przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdził skuteczność wdrożonych przez nas rozwiązań – firmie Prodigo Recykling sp. z o.o. przyznany został certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.


Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę!


Prodigo Recykling sp. z o.o. należy do Grupy Prodigo, powstałej w wyniku ewolucji polskiego oddziału światowej korporacji Fondel. Głównym celem jaki realizuje firma jest maksymalizacja procesów odzysku i wykorzystania potencjału znajdującego się w surowcach odpadowych. Grupa Prodigo koncentruje się na jak najpełniejszym zagospodarowaniu odpadów, przekształceniu ich w produkt nadający się do dalszego wykorzystania, by w efekcie oszczędzać bardzo już ograniczone zasoby surowców naturalnych.
Back to Top