Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom w PSE Inwestycje S.A.

Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom zgodnego z wymaganiami BS 10500 w PSE Inwestycje S.A. (2016-06-16)

 


Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że nasz klient firma PSE Inwestycje S.A. uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonującego systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom z wymaganiami normy BS 10500:2011.


Zadaniem ekspertów z Centrum Doradczo Szkoleniowego Malon Group było zaprojektowanie i wdrożenie efektywnie działającego systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, przeszkolenie pracowników firmy oraz przygotowanie do audytu certyfikujacego. Projekt był realizowany w siedzibie PSE Inwestycje S.A., w Warszawie.


Wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą certyfikat BS 10500:2011 potwierdza, że spółka podjęła niezbędne działania w celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu. Dowodzi również, że jest godną zaufania, przejrzyście i profesjonalnie zarządzaną organizacją a zasady bezwzględnego braku tolerancji dla praktyk korupcyjnych mają dla niej znaczenie priorytetowe.


Pragniemy podziękować zarządowi oraz wszystkim pracownikom PSE Inwestycje S.A. za owocną współpracę jednocześnie życząc dalszych sukcesów w pracy.


PSE Inwestycje S.A. świadczy usługi na rzecz swojego właściciela, którym jest Operator Krajowego Systemu Przesyłowego (PSE S.A.). Realizuje również usługi na rynku zewnętrznym dla firm z sektora energetycznego, obejmujące doradztwo, Biuro projektów, Inżyniera Konrtaktu.
Back to Top