Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z certyfikatem ISO 9001:2015

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z certyfikatem ISO 9001:2015 (2017-04-20)


Informujemy, że powodzeniem zakończyła się nasza współpraca z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju
Sp. z o.o. Prowadzone przez naszych pracowników kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze przy projektowaniu i wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością doprowadziły do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność funkcjonującego w DFR Sp. z o.o systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

 

Życzymy powodzenia i dziękujemy za owocną współpracę!

 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o jest to spółka, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie. Działa ona na rzecz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, poprzez wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie Dolnego Śląska. Swoje cele realizuje poprzez usługi finansowe, doradztwo oraz szkolenia.
Back to Top