Szkolenie dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Szkolenie dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (2017-11-17)


Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż ponownie mieliśmy przyjemność współpracować z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, przeprowadzając szkolenie doskonalące dla osób pełniących w urzędzie rolę audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Głównym celem szkolenia przeprowadzonego w formie warsztatów było ugruntowanie wiedzy uczestników na temat wymagań nowej normy
ISO 9001:2015.

 

Szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze, sprawnie z nastawieniem na ćwiczenia praktyczne.

 

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za czynne współuczestnictwo w szkoleniu oraz miłą atmosferę i owocne dyskusje!

 

Szkolenia doskonalące dla audytorów wewnętrznych stanowią doskonały sposób poszerzenia i uzupełnienia wiadomości z zakresu zasad i metod weryfikacji systemu a także stwarzają audytorom okazję do dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym zakresie.

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki jest jednostką pomocniczą Wojewody Dolnośląskiego oraz organów rządowej administracji zespolonej.

 Back to Top