Aktualności 2018

AKTUALNOŚCI 2018 r.

Jeśli chcesz otrzymać od nas informacje o aktualnościach branżowych, zmianach na naszej stronie internetowej oraz naszych ofertach specjalnych: zapisz się do newslettera

 
Ważne i istotne informacje z życia naszej firmy:
 

 • 2018-12-28. FSC CoC w Mariusz Kamiński HDLABEL

  Projekt realizowany przez naszych konsultantów dla firmy MARIUSZ KAMIŃSKI HDLABEL obejmował prace szkoleniowe i konsultacyjne przy projektowaniu i wdrożeniu systemu kontroli pochodzenia produktu zgodnego z wymaganiami FSC CoC.
  czytaj więcej …


 • 2018-12-18. Praca naszego biura w okresie świątecznym

  Informujemy, że biuro Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON będzie nieczynne w dniach: 24 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018r.
  czytaj więcej …


 • 2018-12-18. Audyt nadzoru w PROMED ŁAZY Sp. z o.o.

  Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszemu wieloletniemu Klientowi – PROMED ŁAZY Sp. z o.o. za obdarzenie zaufaniem oraz wartościową współpracę.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-30. Szkolenia w Mentor Poland Sp. z o.o.

  Nasi trenerzy zakończyli w firmie Mentor Poland Sp. z o.o. cykl szkoleń dedykowanych dla Audytorów Wewnętrznych oraz kandydata na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymogami normy ISO 14001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-30. Zakończenie prac w SuperDrob S.A.

  Zakończyliśmy projekt przygotowania Planów Ciągłości Działania czyli BCP’s (Business Continuity Plan) dla firmy SuperDrob S.A. Proponowane przez nas rozwiązania opierały się na międzynarodowych standardach: ISO 31000 oraz ISO 22301.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-30. Dostosowanie ochrony danych osobowych do wymagań RODO w AcelorMittal Syców

  Nasi eksperci zakończyli projekt doradczy realizowany w AcelorMittal Syców Sp. z o.o., polegający na dostosowaniu obecnie funkcjonujących w tym przedsiębiorstwie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych do nowych wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
  czytaj więcej …


 • 2018-11-27. Zakończenie praz związanych z RODO w NZOZ PALIUM

  Po raz kolejny mieliśmy przyjemność współpracować z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PALIUM. Tym razem nasze działania miały na celu dostosowanie obecnie funkcjonujących w tej placówce regulacji w zakresie ochrony danych osobowych do nowych wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu RODO.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-16. Współpraca z firmą Gates Polska Sp. z o.o.

  W listopadzie przeprowadziliśmy szkolenie dedykowane dla pracowników firmy Gates Polska Sp. z o.o. Poruszana tematyka dotyczyła Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007,
  czytaj więcej …


 • 2018-11-15. Audyt nadzoru w NZOZ PALIUM

  NZOZ PALIUM – Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu D. Kazimierczak poddał się kolejnemu audytowi nadzoru nad wdrożonym systemem zarządzania jakością. Audyt potwierdził zgodność istniejącego systemu z wymogami normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-14. Kompozyty Sp. z o.o. z certyfikatem ISO 14001:2015

  Pragniemy poinformować, że dobiegł końca projekt związany z dostosowaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w firmie Kompozyty Sp. z o.o. Zadaniem naszych konsultantów było przygotowanie naszego Klienta do audytu niezależnej jednostki certyfikującej badającej zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-08. Usługi doradcze dla stowarzyszenia Cisi Pracownicy Krzyża.

  Pomyślnie zakończyliśmy współpracę ze stowarzyszeniem Cisi Pracownicy Krzyża z Głogowa, dla którego świadczyliśmy usługi doradcze związane z nadzorowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-11-07. Wdrożenie BRC w ROCKET Poland Sp. z o.o.

  Nasz zespół z pełnym sukcesem zakończył pracę w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymogami aktualnej wersji standardu BRC Storage and Distribution w firmie ROCKET Poland Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-10-25. Przygotowanie do audytu nadzoru w NZOZ PROVITA

  Po raz kolejny mieliśmy przyjemność współpracować z NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian Spółka Komandytowa, w której nasz zespół prowadził działania doradcze związane z nadzorowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-10-09. Certyfikat FSC CoC dla „HANDLOTEX” Tadeusz Tworzydło

  Sukcesem zakończyliśmy działania w zakresie kompleksowego wdrożenia systemu kontroli pochodzenia produktu zgodnego z wymogami FSC CoC dla firmy F.H. „HANDLOTEX” Tadeusz Tworzydło. Firma uzyskała certyfikat FSC.
  czytaj więcej …


 • 2018-10-04. Ancora Sp. z o.o. z certyfikatem FSC i PEFC

  Mamy przyjemność poinformować, iż przygotowania naszego klienta firmy Ancora Sp. z o.o. do uzyskania certyfikatu systemu kontroli pochodzenia produktu zgodnego z wymogami FSC i PEFC zakończyły się pełnym sukcesem!
  czytaj więcej …


 • 2018-10-02. Współpraca z Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji

  Zakończyliśmy działania doradcze i szkoleniowe związane z nadzorowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001:2015 w Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-27. Współpraca z KRÜGER PLUS sp. j.

  Konsultanci CDS Malon z powodzeniem przygotowali firmę KRÜGER PLUS sp. j. do corocznego audytu zewnętrznej jednostki certyfikującej, którego celem było utrzymanie ważności certyfikatu ISO 9001:2015. Wykonane prace doradcze dotyczyły usługi nadzorowania i doskonalenia wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością zgodnego ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-27. Wdrożenie ISO 13485:2016 w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

  Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace doradcze dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nasi specjaliści nie tylko zaprojektowali, udokumentowali i wdrożyli System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych zgodny z normą ISO 13485:2016 ale także kompleksowo przeszkolili kadrę Instytutu podnosząc wiedzę oraz kompetencje uczestników w zakresie wytycznych i wymagań normy ISO 13485.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-27. Współpraca z LG Chem Poland Sp. z o.o.

  Pomyślnie zakończyliśmy działania doradcze w LG Chem Poland Sp. z o.o., dla której przeprowadziliśmy audyt zgodności z wymogami standardu ISO 45001 oraz ocenę zgodności działalności przedsiębiorstwa z mającymi zastosowanie przepisami prawa w zakresie BHP.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-26. Noti Sp. z o.o. z certyfikatem ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

  Przedsiębiorstwo Noti Sp. z o.o. w wyniku realizowanych przez naszych konsultantów prac szkoleniowych i doradczych przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania do wymagań aktualnych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, otrzymało certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-14. Certyfikat ISO 9001:2015 dla LAB-MAR

  Dzięki naszym działaniom doradczym i szkoleniowym w zakresie dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań nowej normy, nasz klient – LAB-MAR Marcin Łabentowicz uzyskała certyfikat potwierdzający iż funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-11. HAPLAST z certyfikatem ISO 9001:2015

  Z satysfakcją informujemy, że zrealizowaliśmy kolejny projekt dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015. We współpracy z naszymi konsultantami Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „HAPLAST” uzyskało certyfikat ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-05. Współpraca z Zespołem Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.

  Miło nam zawiadomić, że projekt realizowany dla Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich dobiegł końca. Zadaniem naszych konsultantów były kompleksowe usługi przygotowania do audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO/ IEC 27001:2013 oraz wdrożenia wymagań wynikających z Rozporządzenia RODO
  czytaj więcej …


 • 2018-09-05. Dostosowanie SZJ w Multilayer Pipe Company Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy prace przy dostosowaniu Sytemu Zarządzania Jakością do wymagań normy ISO 9001:2015 w firmie Multilayer Pipe Company Spółka z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-04. ISO 9001:2015 w ALFA Zakład Przetwórstwa Stopów Metali Nieżelaznych

  Gorąco dziękujemy za współpracę naszemu klientowi ALFA Zakład Przetwórstwa Stopów Metali Nieżelaznych Sp. j. Jan Nadwyczawski, dla którego wykonywaliśmy kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe przy dostosowaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-03. M.A. GRYLA Sp. z o.o. z certyfikatem ISO 9001

  Z radością informujemy, że kolejny realizowany przez naszych konsultantów projekt dostosowania Systemy Zarządzania Jakością do wymagań normy ISO 9001:2015 zakończył się sukcesem. Skuteczność i zgodność systemu potwierdził pozytywnym wynik audytu certyfikującego, przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą.
  czytaj więcej …


 • 2018-09-03. Jesienna promocja szkoleń!

  W aktualnej ofercie promocyjnej znajdują się szkolenia cieszące się największą popularnością wśród Naszych Klientów. Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą specjalną
  czytaj więcej …


 • 2018-08-30. Certyfikat Jakości dla Lash Butik

  Zespół CDS MALON z powodzeniem wdrożył System Zarządzania Jakością w firmie Lash Butik, a w wyniku przeprowadzonych przez nas działań nasz Klient otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.
  czytaj więcej …


 • 2018-08-27. Szkolenia w Mando Corporation Poland Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy cykl szkoleń w firmie Mando Corporation Poland Sp. z o.o. z zakresu metodologii Six Sigma Black Belt i Green Belt. Chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie, czynne uczestnictwo oraz miłą atmosferę wszystkim biorącym udział w warsztatach.
  czytaj więcej …


 • 2018-07-30. Wdrożenie ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 w ZPAS S.A.

  Pragniemy poinformować, że dobiegł końca projekt związany z dostosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Zakładzie Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
  czytaj więcej …


 • 2018-07-27. Wdrożenie ISO 9001 w Luma Tools Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy prace szkoleniowe i konsultacyjne obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami i standardami ISO 9001:2015 w firmie Luma Tools Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-07-27. Certyfikacja w PCC Apakor Sp. z o.o.

  Mamy przyjemność poinformować, że zakończyliśmy prace w PCC Apakor Sp. z. o.o. polegające na dostosowaniu Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-07-26. Wdrożenie ISO 9001:2015 w STAL-FOX Sp. j.

  Przedsiębiorstwo STAL-FOX Sp. j. Marek Nowaczek przy wsparciu CDS MALON skutecznie dostosowało System Zarządzania Jakością do wymogów nowej normy ISO 9001:2015,
  czytaj więcej …


 • 2018-07-20. Certyfikacja w Centrum Gastrologiczno-Hepatologicznym

  Jest nam miło poinformować, iż zakończyliśmy kolejny, złożony projekt doradczy w Centrum Gastrologiczno-Hepatologicznym s.c. we Wrocławiu. Tym razem nasze prace polegały na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO/IEC 27001:2013 wraz z regulacjami RODO
  czytaj więcej …


 • 2018-07-29. NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED S.C. z certyfikatami!

  Serdecznie dziękujemy za współpracę naszemu klientowi NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED S.C., dla którego realizowaliśmy kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013.
  czytaj więcej …


 • 2018-07-16. Certyfikacja w MPO Sp. z o.o. w Lubinie

  Kolejny raz mieliśmy przyjemność współpracować z naszym wieloletnim Klientem – Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o., dla którego przeprowadzaliśmy prace szkoleniowe i konsultacyjne przy dostosowywaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-07-13. Certyfikat dla INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k.

  Miło nam zawiadomić, że dobiegł końca projekt realizowany dla firmy INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k. polegający na dostosowaniu funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania Jakością do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016
  czytaj więcej …


 • 2018-07-02. PCC Rokita S.A. z certyfikatem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

  Pełnym sukcesem zakończyliśmy prace szkoleniowe i konsultacyjne przy dostosowywaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania do wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 w przedsiębiorstwie PCC Rokita S.A.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-26. Wdrożenie ISO 9001:2015 w PRO-MAIND

  Jest nam miło poinformować, że w Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii PRO-MAIND Michał Behnke zakończyliśmy prace nad dostosowaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 do wymagań ISO 9001:2015,
  czytaj więcej …


 • 2018-06-22. Certyfikat ISO/ IEC 27001 dla SP ZOZ w Brzesku

  Chcielibyśmy pogratulować sukcesu naszemu Klientowi – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku z którym współpracowaliśmy przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/ IEC 27001:2013 (PN-EN ISO/ IEC 27001:2017) oraz dostosowaniu funkcjonującego systemu zarządzania do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-22. Wdrożenie SZBI ISO 27001 w NZOZ Siloe

  Niniejszym pragniemy oświadczyć, że nasz Klient Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SILOE otrzymał certyfikat ISO 27001 za sprawą poprawnie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001 i Rozporządzeniem RODO.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-21. Wdrożenie ISO 9001:2015 w Brix Sp. z o.o.

  Nasz zespół z pełnym sukcesem zakończył pracę szkoleniowe nad dostosowaniem Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 w firmie Brix Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-21. Certyfikat dla Amvian Automotive Poland Sp. z o.o.

  W firmie Amvian Automotive Poland Sp. z o.o. przeprowadziliśmy prace szkoleniowe i konsultacyjne przy dostosowaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego do wymagań normy ISO 14001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-20. SMP Poland Sp. z o.o. z certyfikatem IATF 16949:2016

  Dostosowaliśmy system zarządzania jakością do wymagań standardu IATF 16949: 2016 w Białostockim Zakładzie SMP Poland Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-20. Prace nad SZJ w Archimedes S.A.

  Jest nam przyjemnie poinformować, iż w czerwcu 2018 roku zakończyły się prace nad Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie Archimedes S.A.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-20. Wdrożenie ISO 9001:2015 w Phoenix Technologie Sp. z o.o.

  Po raz kolejny mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Phoenix Technologie Sp. z o.o. Tym razem był to projekt związany z dostosowaniem Systemu Zarządzania Jakością do aktualnych wymagań ISO 9001:2015. Skuteczność naszych działań została potwierdzona podczas audytu certyfikującego.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-20. Dostosowanie SZJ w FINCO-STAL Sp. z o.o.

  FINCO-STAL Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonych przez nas działań doradczych i konsultacyjnych w zakresie dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do wymagań aktualnej normy ISO 9001:2015, otrzymała certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-12. Certyfikacja w SAMLOC Sp. z o.o.

  Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. prowadziło prace szkoleniowe i konsultacyjne w zakresie zaprojektowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w firmie SAMLOC Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-06-11. Certyfikat ISO 9001:2015 dla ON Kotelnica Białczańska Sp. z o. o.

  Z sukcesem zakończyliśmy współpracę z Ośrodkiem Narciarskim Kotelnica Białczańska Sp. z o. o., której celem było dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do wymagań normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 018-06-08. Certyfikacja w “SKRAW-MET” Sp. z o.o.

  Sfinalizowaliśmy prace szkoleniowe i doradcze przy projektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001:2015 w “SKRAW-MET” Sp. z o.o. spółka komandytowa. Zamierzony cel, jakim było uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2015 został osiągnięty.
  czytaj więcej …


 • 2018-05-29. Kolejne certyfikaty dla YAGI POLAND FACTORY Sp. z o.o.

  Jest nam miło poinformować, o kolejnym z sukcesem zakończonym projekcie doradczo –szkoleniowym dla naszego klienta, firmy YAGI POLAND FACTORY Sp. z o.o. Przedmiotem naszych prac było zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami OHSAS 18001 jak i dostosowanie funkcjonujących już Systemów Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Jakością do wymagań norm: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz IATF 16949.
  czytaj więcej …


 • 2018-05-28. Certyfikacja w ZNTK “Oława” Sp. z o.o.

  Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasz Klient Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego “Oława” Sp. z o.o. – przy współpracy z Centrum Doradczo Szkoleniowym MALON z sukcesem wdrożył wymagania nowej normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-05-28. Solanium Świdnica Sp. z o.o. z certyfikatem

  Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu naszych konsultantów firma Solanium Świdnica Sp. z o.o. dostosowała istniejący System Zarządzania Jakości do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 i otrzymała certyfikat ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-05-17. Wdrożenie ISO 14001 w AD ECO BAU D. Sądelski

  Wykonaliśmy prace szkoleniowe i doradcze przy projektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego w firmie AD ECO BAU Dariusz Sądelski.
  czytaj więcej …


 • 2018-05-10. Wdrożenie ISO 9001 w KRAUSE Innowacja w budownictwie Sylwia Krause

  Z przyjemnością informujemy, iż nasz Klient – firma KRAUSE Innowacja w budownictwie – dołączył do grona firm posiadających certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Audit certyfikacyjny nie wykazał żadnych niezgodności oraz potwierdził skuteczność funkcjonowania systemu.
  czytaj więcej …


 • 2018-04-27. ISO 9001:2015 w PKS Oława

  Nasi konsultanci mogą pochwalić się kolejnym sukcesem w branży transportowej! Dzięki zaangażowaniu pracowników PKS w Oławie S.A. oraz naszemu doświadczeniu w branży, z sukcesem dostosowaliśmy System Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-04-27. Wdrożenie FSC w PrintVit Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy projekt doradczy polegający na zaprojektowaniu i wdrożeniu Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC CoC, w firmie PrintVit Sp. z o.o.
  czytaj więcej …


 • 2018-04-24. VOG POLSKA Sp. z o.o. z certyfikatem RSPO

  Pragniemy poinformować, iż przygotowania Naszego klienta Firmy VOG POLSKA SP. Z O.O. do uzyskania certyfikatu systemu kontroli pochodzenia produktu zgodnego z wymaganiami standardu “The RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production” zakończyły się pełnym sukcesem!
  czytaj więcej …


 • 2018-04-23. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z certyfikatem ISO 9001:2015

  Z niewątpliwą przyjemnością chcielibyśmy poinformować o owocnym zakończeniu projektu doradczego w Grupie Edukacyjno-Wydawniczej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w ramach, którego Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON sp. z o.o. zaprojektowało i wdrożyło systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-04-20. ISO 9001:2015 w Vestel Polska Technology Center Sp. z o.o.

  Z satysfakcją informujemy, że kolejny realizowany przez nas projekt dostosowywania systemu zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015 zakończył się sukcesem. Tym razem mieliśmy przyjemność pracować z firmą Vestel Polska Technology Center Sp. z o.o. Efektem naszych prac było uzyskanie przez firmę certyfikatu ISO 9001:2015.
  czytaj więcej …


 • 2018-04-20. Szkolenie dla PSS Społem Feniks Wrocław

  W kwietniu 2018 roku przeprowadziliśmy szkolenie pt.: „Bezpieczeństwo Żywności – System HACCP oraz aktualne przepisy prawne dla pracowników “Społem” PSS “Feniks”.
  czytaj więcej …


 • 2018-03-23. Wdrożenie wymagań nowej normy – Iskra Ireneusz Chmielewski, Ligota

  Z powodzeniem dostosowaliśmy kolejny System Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy! Tym razem lista naszych zadowolonych Klientów powiększyła się o Przedsiębiorstwo Iskra Ireneusz Chmielewski z Ligoty.
  czytaj więcej …


 • 2018-02-28.Współpraca z E&S Industry S.A.

  Miło nam poinformować, że Konsultanci CDS MALON zakończyli projekt obejmujący prace szkoleniowe i doradcze przy zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami standardów ISO 22716, BRC CP v4, TESCO NON FOOD w Zakładzie Produkcyjnym E&S Industry S.A. we Wrocławiu.
  czytaj więcej …


 • 2018-01-19. Certyfikat FSC dla PPHU ,,Beata”

  Zakończyliśmy z sukcesem prace związane z wdrożeniem systemu FSC CoC w firmie PPHU ,,Beata”. W efekcie naszych działań doradczych, firma uzyskała stosowny certyfikat FSC CoC, który jest wydawany przez niezależną jednostkę certyfikującą.
  czytaj więcej …


 • 2018-01-18. Wdrożenie FSC w firmie BAJPOL

  Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż zakończyliśmy prace wdrożeniowe w firmie BAJPOL. Dzięki wsparciu naszych konsultantów firma uzyskała certyfikat FSC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej).
  czytaj więcej …

 

 

 

Back to Top