Audyt nadzoru w NZOZ PALIUM

Audyt nadzoru w NZOZ PALIUM (2018-11-15)


NZOZ PALIUM – Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu D. Kazimierczak poddał się kolejnemu audytowi nadzoru nad wdrożonym systemem zarządzania jakością. Audyt potwierdził zgodność istniejącego systemu z wymogami normy ISO 9001:2015. Tym samym, potwierdził skuteczność świadczonych przez nas usług doradczych związanych z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.


NZOZ PALIUM od 2008 roku świadczy usługi z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej dla pacjentów z Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego.Back to Top