Certyfikat ISO/ IEC 27001 dla SP ZOZ w Brzesku

Certyfikat ISO/ IEC 27001 dla SP ZOZ w Brzesku (2018-06-22)


Chcielibyśmy pogratulować sukcesu naszemu Klientowi – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku z którym współpracowaliśmy przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/ IEC 27001:2013 (PN-EN ISO/ IEC 27001:2017) oraz dostosowaniu funkcjonującego systemu zarządzania do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Audyt niezależnej jednostki certyfikującej, którą w tym przypadku był Polski Rejestr Statków (PRS) zakończył się pozytywnym wynikiem. Dzięki naszemu wsparciu Szpital otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) oraz Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) i Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015).

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku to miejsce, którego misją jest ratowanie i przywracanie zdrowia gdzie każdy pacjent może liczyć na szybką i fachową pomoc.

 Back to Top