Dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do wymagań RODO w AcelorMittal Syców

Dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do wymagań RODO w AcelorMittal Syców (2018-11-30)


Nasi eksperci zakończyli projekt doradczy realizowany w AcelorMittal Syców Sp. z o.o., polegający na dostosowaniu obecnie funkcjonujących w tym przedsiębiorstwie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych do nowych wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO oraz do oficjalnych urzędowych interpretacji tych wymagań.


AcelorMittal Syców Sp. z o.o. jest firmą działającą w branży przemysłowej. Główna działalność przedsiębiorstwa opiera się na produkcji wyrobów ze stali.Back to Top