NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED S.C. z certyfikatami!

NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED S.C. z certyfikatami! (2018-07-19)


Serdecznie dziękujemy za współpracę naszemu klientowi NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED S.C., dla którego realizowaliśmy kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013. Skuteczność naszych działań została potwierdzona na audycie niezależnej jednostki certyfikującej, który zakończył się sukcesem.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii ALFAMED S.C. Edward Ćwierz, Maciej Ćwierz to nowoczesne laboratorium medyczne mieszczące się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, świadczące usługi w zakresie realizacji kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytodiagnostycznej.

 Back to Top