Prace nad SZJ w Archimedes S.A.

Prace nad SZJ w Archimedes S.A. (2018-06-20)


Jest nam przyjemnie poinformować, iż w czerwcu 2018 roku zakończyły się prace nad Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie Archimedes S.A.

 

Ostatecznym celem realizacji niniejszych prac było zapewnienie zgodności funkcjonującego już w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzenia Jakością z nową normą ISO 9001:2015 potwierdzonego certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. W tym przypadku certyfikatorem była jednostka TUV NORD.

 

Chcielibyśmy podziękować za trud i zaangażowanie kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników biorących udział w procesie doskonalenia systemu.

 

Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu to firma z bogatą historią i długoletnim doświadczeniem zajmująca się projektowaniem, produkcją
i dystrybucją narzędzi pneumatycznych.

 Back to Top