Współpraca z Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji

Współpraca z Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji (2018-10-02)


Zakończyliśmy działania doradcze i szkoleniowe związane z nadzorowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001:2015 w Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji Sp. z o.o. Celem naszych prac, podobnie jak w latach ubiegłych, było przygotowanie Centrum do zbliżającego się audytu nadzoru niezależnej jednostki certyfikującej.


Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich zatrudniła lekarzy specjalistów, miedzy innymi w dziedzinach: zdrowie publiczne, medycyna rodzinna, medycyna paliatywna i także geriatria.Back to Top