Współpraca z Zespołem Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.

Współpraca z Zespołem Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. (2018-09-05)


Miło nam zawiadomić, że projekt realizowany dla Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich dobiegł końca. Zadaniem naszych konsultantów były kompleksowe usługi przygotowania do audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO/ IEC 27001:2013 oraz wdrożenia wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

 

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. od 2004 r. prowadzi działalność leczniczą w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, obecnie pod nazwą Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Kątach Wrocławskich. Przychodnia świadczy usługi w zakresie m.in.: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki ultrasonograficznej, medycyny pracy.
Back to Top