Aktualny kalendarz szkoleń 2019. Zmiany w ofercie szkoleniowej. Nowe szkolenia z zakresu systemów i narzędzi zarządzania.

Aktualny kalendarz szkoleń 2019. Zmiany w ofercie szkoleniowej.
Nowe szkolenia z zakresu systemów i narzędzi zarządzania (2019-05-14)

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej, dotyczącej oferowanych przez nas szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania (www.szkoleniaiso.edu.pl) pojawił się nowy kalendarz szkoleń otwartych, zaplanowanych przez Nas do realizacji w terminie od maja do października 2019r.

 

Pragniemy uprzejmie zaprosić Państwa do zapoznania się z najnowszym kalendarzem szkoleń zwłaszcza z uwagi na szereg zmian, które pojawiły się w naszej ofercie. Zmiany te zostały wprowadzone przede wszystkim w odpowiedzi na Państwa zapytania i potrzeby, a także jako wynik naszych bacznych obserwacji branży (publikacja nowych oraz aktualizacja obowiązujących norm i standardów) i najnowszych trendów na rynku szkoleniowym.

 

Poniżej znajdą Państwo kilka najistotniejszych zmian, na które w szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę:

 

 1. Nowe szkolenie w ofercie!!!!
  Auditowanie Systemów Zarządzania wg wytycznych ISO 19011 – warsztaty doskonalące
  1-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na audytorów wewnętrznych chcących zdobyć umiejętności w zakresie audytowania w oparciu o wytyczne i wymagania normy ISO 19011 oraz czynnych audytorów wewnętrznych, którzy pragną się doskonalić w tym zakresie i poszerzyć posiadane już kompetencje w zakresie audytowania systemów zarządzania.
  Najbliższe terminy szkolenia: 24 maja, 26 lipca, 6 września, 28 października 2019r.

   

 2. Nowe szkolenie w ofercie!!!!
  Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
  2-dniowe szkolenie skierowane w szczególności do kandydatów na Menadżerów (Pełnomocników), którzy pragną poznać podstawowe zasady wdrażania, utrzymywania, nadzorowania oraz doskonalenia systemów zarządzania oraz rolę Menagera (Pełnomocników), w każdym z ww. procesów, niezależnie od przedmiotu systemu, z którym kandydat będzie zawodowo związany (jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, zintegrowane systemy zarządzania itp.).
  Najbliższe terminy szkolenia: 20-21 czerwca, 18-19 września, 30-31 października 2019r.

   

 3. Nowe szkolenie w ofercie!!!!
  Wymagania normy ISO 45001. Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001
  W związku z opublikowaniem w dniu 12 marca 2018r nowej normy dotyczącej Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz trwającym obecnie okresem przejściowym (do 11 marca 2021r.), w którym nowa norma ISO 45001 zastąpi obowiązujące dotychczas standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN -N 18001:2004, wprowadziliśmy do naszej oferty nowe szkolenie. Celem tego szkolenia jest omówienie wymagań nowej normy ISO 45001, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństwa i różnic pomiędzy ISO 45001 a Polską Normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001.
  Najbliższe terminy szkolenia: 12 lipca, 13 września, 11 października 2019r.

 

Dodatkowo ze względu na publikację nowego standardu dotyczącego BHP zostały przez nas zaktualizowane programy trzech szkoleń, cieszących się od lat Państwa niesłabnącym zainteresowaniem.

 

 1. Aktualizacja. Nowa norma BHP ISO 45001!!!!
  Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001
  Najbliższe terminy szkolenia: 10-11 czerwca, 09-10 września 2019r.

   

 2. Aktualizacja. Nowa norma BHP ISO 45001!!!!
  Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
  Najbliższe terminy szkolenia: 22-24 lipca, 16-18 września 2019r.

   

 3. Aktualizacja. Nowa norma BHP ISO 45001!!!!
  Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
  Najbliższe terminy szkolenia: 10-12 czerwca, 19-21 sierpnia, 07-09 października 2019r.


Jednocześnie poza zmianami wyszczególnionymi powyżej dokonaliśmy aktualizacji pozostałej części Naszej oferty szkoleniowej (ilość dni, cena, program szkolenia). Zmiany te w większości były podyktowane Naszą wieloletnią obserwacją rynku szkoleniowego oraz odpowiedzią na Państwa uwagi przekazywane nam bezpośrednio w trakcie szkoleń lub za pośrednictwem ankiet.

 

Mamy nadzieję, iż zaktualizowana oraz odświeżona oferta szkoleniowa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym kalendarzem szkoleń otwartych.szkolenia z systemów i narzędzi zarządzania
Back to Top