Audyt w Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o.

Audyt w Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. (2019-03-08)


Zadaniem naszych konsultantów było przeprowadzenie w Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. kompleksowego audytu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007/PN-N 18001:2004, a także wykonanie oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi wymaganiami do których spełnienie organizacja jest zobowiązana w zakresie BHP.


Pragniemy podziękować zarządowi oraz wszystkim pracownikom Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. za owocną współpracę jednocześnie życząc dalszych sukcesów.


Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. jest kwalifikowanym producentem i dostawcą części, komponentów i podzespołów dla przemysłu spożywczego, tytoniowego, maszynowego, farmaceutycznego oraz maszyn pakujących.Back to Top