Certyfikat AQAP 2110 :2016 w AMV SINEVIA Sp. z o.o.

Certyfikat AQAP 2110 :2016 w AMV SINEVIA Sp. z o.o. (2019-09-12)


Mamy ogromną przyjemność zawiadomić o pozytywnym przebiegu audytu certyfikującego, któremu poddał się nasz Klient AMV SINEVIA Sp. z o.o. z Nowego Dworu Mazowieckiego.


Przeprowadzony audyt miał na celu sprawdzenie skuteczności oraz zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami standardu AQAP 2110:2016 czego świadectwem jest uzyskany przez spółkę certyfikat AQAP 2110 :2016. Projekt swoim zakresem objął trzy lokalizacje spółki: Centralę w Nowym Dworze Mazowieckim oraz oddziały w Krotoszynie i Jarosławiu.


W ramach projektu wdrożeniowego były przeprowadzane działania związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji systemowej, poprzedzone wnikliwym audytem wewnętrznym, opartym na ocenie stopnia spełnienia wymagań przez obecnie funkcjonujący system i tym samym zaplanowanie wprowadzenia potrzebnych zmian w przedsiębiorstwie. Kolejnym etapem było omówienie dokumentacji z przedstawicielami Firmy oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń z zakresu regulacji systemowych oraz przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu zewnętrznego. Ostatnim elementem projektu była weryfikacja zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg standardu AQAP 2110:2016 oraz określenie gotowości do wizyty niezależnej jednostki certyfikującej. Dzięki wzmożonemu wysiłkowi i wysokiemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych udało się osiągnąć sukces, o którym świadczy przyznany firmie certyfikat AQAP 2110 :2016.


Certyfikat AQAP 2110 :2016 został przyznany firmie po przeprowadzonym audycie przez jednostkę: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Obok CCJ jest to druga z jednostek certyfikujących, która u naszych Klientów przeprowadzała weryfikację zgodności systemu z wymaganiami standardów AQAP.


Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprawnej realizacji projektu oraz miłą atmosferę współpracy.

Życzymy dalszych sukcesów!


AMV SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą Nowym Dworze Mazowieckim jest firmą działającą w branży budowlanej, świadczącej swoje usługi z zakresu budownictwa lądowego, ogólnego oraz specjalistycznego na terenie całej Polski.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów jakości zgodnych z wymaganiami standardów AQAP:

  • Kompleksowe wdrażanie systemu jakości AQAP 2110 :2016 (cel: uzyskać certyfikat AQAP 2110 :2016). czytaj więcej …

  • Kompleksowe usługi w zakresie nadzorowania systemu jakości zgodnego z AQAP 2110 :2016 (cel: utrzymać ważny certyfikat AQAP 2110). czytaj więcej …Back to Top