Certyfikat ISO 14001 :2015 w BUSTER GFC Sp. z o.o.

Certyfikat ISO 14001 :2015 w BUSTER GFC Sp. z o.o. (2019-09-23)


Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon z sukcesem zakończyło prace szkoleniowe i doradcze przy projektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 w firmie BUSTER GFC Sp. z o.o. czego potwierdzeniem jest przyznany firmie certyfikat ISO 14001.


Audyt certyfikujący, potwierdził zgodność funkcjonującego w firmie BUSTER GFC Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i tym samym udowodnił skuteczność działań Naszych Konsultantów. To kolejny certyfikat ISO 14001 uzyskany z naszą pomocą przez naszego Klienta.


Firma Buster GFC Sp. z o.o. jest polską firmą rodzinną, która powstała w 1996 roku, mającą swą siedzibę w Inowrocławiu. Od samego początku związana jest z produkcją przedmiotów z laminatem poliestrowo- szklanym. Zajmuje się wytwarzaniem elementów z tworzyw sztucznych dla transportu kolejowego i drogowego.


ISO 14000 to seria międzynarodowych norm dotyczących zarządzania środowiskowego. Wymagania stosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego zostały zawarte w normie ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015-9). Organizacja ISO twierdzi, że: „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS)”. Norma ISO 14001:2015 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju, charakteru i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.


Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Posługując się cyklem PDCA:

  • PLAN – planuj

  • DO – wykonaj

  • CHECK – sprawdź

  • ACT – działaj

Wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 pozwala Organizacji na realizację zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego obejmujących: osiągnięcie określonych celów środowiskowych, zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz poprawę efektów działalności Organizacji w zakresie środowiska. Przyznawany w wyniku audytu niezależnej jednostki certyfikat ISO 14001 jest potwierdzeniem zgodności ustanowionego, wdrożonego, utrzymywanego i doskonalonego systemu z wymaganiami międzynarodowej normy oraz potwierdzeniem skuteczności tego systemu.


Certyfikat ISO 14001 jest narzędziem marketingowym, często stosowanym przez Organizacje pragnące wykazać przed swoimi klientami oraz innymi stronami zainteresowanymi, że w ramach prowadzonej działalności zwracają baczną uwagę na swoje wpływy na środowisko naturalne. Firmy, które pragną zademonstrować wdrożenie i stosowanie przez siebie polityki społecznie odpowiedzialnej Organizacji.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów zarządzania środowiskowego:

  • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego (cel: uzyskać certyfikat 14001). czytaj więcej …

  • Pomoc w utrzymywaniu systemów zarządzania środowiskowego (cel: utrzymać certyfikat 14001). czytaj więcej …Back to Top