Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001 dla PCC IT S.A.

Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001 dla PCC IT S.A. (2019-04-08)


Przy zaangażowaniu oraz wsparciu naszych konsultantów, z sukcesem zakończyły się prace szkoleniowe i konsultacyjne polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO /IEC 27001:2013 w firmie PCC IT S.A. z Brzegu Dolnego. W ramach projektu przeprowadzone zostały działania charakterystyczne dla wszystkich projektów wdrożeniowych tj.:

 • wstępna weryfikacja (analiza luk) – audyt zerowy,

 • określenie kontekstu organizacji,

 • ocena ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa informacji,

 • opracowanie dokumentacji systemowej,

 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • wsparcie w zakresie przeprowadzenia przeglądu zarządzania przez kierownictwo,

 • asysta w trakcie dwuetapowego audytu certyfikującego.

W ramach projektu zostały również przeprowadzone szkolenia dla:

 • kandydatów na Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001:2013, którego celem było przygotowanie personelu do planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych z zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • kadry i kierownictwa, polegające na zapoznaniu się z nowymi wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013, oraz metodyką, budową i wdrażaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie,

 • wszystkich pracowników, z zakresu nowych regulacji systemowych.

Nasze działania pozwoliły firmie PCC IT S.A. z powodzeniem uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami normy ISO 27001.


Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu oraz dziękujemy za współpracę!


PCC IT S.A. dostarcza kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne dla firm działających w sektorze przemysłowym oraz administracji. Posiada silne kompetencje w obszarach SAP ERP, IBM Notes, telekomunikacji, systemów elektronicznej ochrony, szeroko rozumianej obsługi informatycznej i wsparcia użytkowników.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji:

 • Kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych z wymaganiami ISO /IEC 27001. czytaj więcej …

 • Kompleksowe wdrażanie systemów ochrony danych osobowych zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia RODO. czytaj więcej …

 • Szkolenia tematyczne z zakresu systemów bezpieczeństwa informacji. czytaj więcej …

Back to Top