Certyfikat ISO 9001:2015 dla Norsteel Sp. z o.o. potwierdzeniem skutecznie przeprowadzonego projektu wdrożeniowego.

Certyfikat ISO 9001:2015 dla Norsteel Sp. z o.o. potwierdzeniem skutecznie przeprowadzonego projektu wdrożeniowego. (2019-05-23)


Serdecznie dziękujemy za współpracę naszemu Klientowi firmie Norsteel Sp. z o.o. Nasi konsultanci zakończyli prace związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015, którego zwieńczeniem był przyznany firmie certyfikat ISO 9001:2015.


Przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w firmie Norsteel Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W wyniku przeprowadzonego audytu firmie Norsteel Sp. z o.o. przyznany został stosowny certyfikat ISO 9001:2015.


Dziękujemy za współpracę i życzymy wielu podobnych sukcesów!


Norsteel Sp. z o.o. to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku. Jest dostawcą narządzi pneumatycznych oraz systemów montażowych o wysokiej jakości, produkowanych przez wiodących producentów. Oferta firmy skierowana jest do dużych jak i małych firm produkcyjnych


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów zarządzania jakością:

  • Kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania jakością (cel: uzyskać certyfikat 9001:2015). czytaj więcej …

  • Wsparcie w utrzymywaniu systemów zarządzania jakością (cel: utrzymać certyfikat 9001:2015). czytaj więcej …

Back to Top