Certyfikat ISO 9001 dla Gaus Sp. z o.o. sp. k.

Certyfikat ISO 9001 dla Gaus Sp. z o.o. sp. k. (2019-09-27)


Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy prace szkoleniowe i doradcze przy projektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w Gaus Sp. z o.o. sp. k. czego wynikiem jest przyznany firmie certyfikat ISO 9001.


Audyt certyfikujący potwierdził skuteczność i zgodność funkcjonującego w firmie Gaus Sp. z o.o. sp. k. Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i tym samym udowodnił skuteczność działań Naszych konsultantów.


Przyznany certyfikat ISO 9001 potwierdza, że Spółka zarządza jakością zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami, a potrzeba wykazania zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta oraz poziom zadowolenia klienta mają dla nich znaczenie priorytetowe.


Uzyskany certyfikat ISO 9001 jest tylko potwierdzeniem wdrożonego, stosowanego i doskonalonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Dodatkowe korzyści związane posiadaniem przez firmę Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015 to m.in.:

 • wzrost prestiżu oraz pozycji Organizacji na rynku krajowym oraz międzynarodowym,

 • wzrost zaufania klientów wobec Organizacji,

 • uporządkowanie procesów wewnętrznych oraz zwiększenie ich skuteczności,

 • wzrost konkurencyjności oraz rentowności Organizacji,

 • obniżenie kosztów złej jakości,

 • stworzenie przejrzystych oraz jasnych zakresów odpowiedzialności i uprawnień,

 • możliwość udziału w postępowaniach i przetargach, w których od startujących oferentów wymagany jest certyfikat ISO 9001,

 • nastawienie całej organizacji na Klienta oraz jego potrzeby,

 • skuteczne reagowanie Organizacji na potencjalnie problemowe sytuacje,

 • gwarancja powtarzalnej, jakości świadczonych usług i / lub produkowanych wyrobów.

 • i inne.

Pragniemy podziękować zarządowi oraz wszystkim pracownikom Gaus Sp. z o.o. sp. k. za owocną współpracę.


GAUS Sp. z o.o. sp. k. to innowacyjne przedsiębiorstwo, wyspecjalizowane w dystrybucji szerokiej gamy produktów oraz w świadczeniu usług w sektorze produkcji przemysłowej. Oferta firmy zorientowana jest wokół usług logistycznych łączących w sobie cechy tradycyjnej sprzedaży hurtowej oraz zaawansowanych rozwiązań logistycznych w sektorze IT.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów zarządzania jakością:

 • Wdrażanie systemów zarządzania jakością (cel: uzyskać certyfikat 9001). czytaj więcej …

 • Pomoc w utrzymywaniu systemów zarządzania jakością (cel: utrzymać certyfikat 9001). czytaj więcej …Back to Top