Srebrny medal EcoVadis dla Adamietz Sp. z o.o.

Srebrny medal EcoVadis dla Adamietz Sp. z o.o. (2019-07-22)


Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż zespół Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON Sp. z o.o. z powodzeniem zakończył pierwszy etap projektu realizowanego dla Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich, mający na celu wdrożenie w organizacji wytycznych i wymagań standardu Ecovadis. Skuteczność wdrożonego przez nas standardu odpowiedzialności społecznej została potwierdzona przez międzynarodową jednostkę oceny dostawców EcoVadis. W wyniku przeprowadzonej oceny Adamietz Sp. z o.o. uzyskała poziom EcoVadis Silver (CSR Rating 2019).


Ogromna konkurencja na rynku oraz coraz większa świadomość społeczna spowodowały, że funkcjonowanie różnego typu organizacji w przestrzeni publicznej oceniane jest obecnie również pod kątem etycznego oraz społecznie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.


Posiadany przez Adamietz Sp. z o.o. certyfikat Ecovadis Silver jest świadectwem, iż firma działa w odniesieniu do swoich pracowników /współpracowników, partnerów biznesowych oraz środowiska naturalnego w sposób świadomy oraz odpowiedzialny. Natomiast określone przez organizacje ramy funkcjonowania względem jej interesariuszy, są nie tylko pustą deklaracją na cele marketingowe, ale posiadają również realne odniesienie w codziennym funkcjonowaniu firmy.


Działania oraz praktyki realizowane przez dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oceniane są przez agencję ratingową EcoVadis, której celem jest bieżące monitorowanie organizacji pod katem zrównoważonego rozwoju i wyników, w skali od 0 do 100 punktów w ramach 21 kryteriów w 4 obszarach: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka, łańcuch dostaw. Metodyka oceny przeprowadzanej przez EcoVadis opiera się na założeniach międzynarodowych standardów z zakresu Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) takich jak GRI (Global Reporting Index), ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności oraz Global Compact.


Główne korzyści wynikające z wdrożenia standardu EcoVadis to:

  • Wzrost poziomu zadowolenia interesariuszy organizacji, dzięki zwiększeniu efektywności organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności;

  • Ciągłe doskonalenie w obszarze społecznej odpowiedzialności, dzięki corocznej ocenie CSR organizacji;

  • Możliwość odniesienia / porównania wydajności CSR organizacji do innych organizacji z tej samej branży bądź regionu (benchmarking);

  • Możliwość udostępnienia wyników CSR poprzez platformę EcoVadis innym partnerom handlowym;

  • Wzrost wartości marki, odpowiednie zarządzania ryzykiem utraty reputacji, ograniczenie kosztów kar finansowych i strat wizerunkowych.


Dziękujemy za udaną współpracę i życzymy dalszych sukcesów!


Założona w 1994r. grupa Adamietz zajmuje się generalnym wykonawstwem w budownictwie ogólnym i specjalistycznym; projektowaniem obiektów przemysłowych produkcją profili zimnogiętych; produkcją płyt warstwowych; wytwarzaniem konstrukcji stalowych; robotami ziemnymi; transportem towarów na terenie Polski i Europy. Doświadczenie w kraju oraz na rynkach międzynarodowych, doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dzieci budownictwa, stabilność oraz profesjonalizm poświadczony licznymi wyróżnieniami oraz certyfikatami to główne cechy, dzięki którym grupa Adamietz posiada status solidnego oraz godnego zaufania partnera.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów dotyczących odpowiedzialności społecznej biznesu:

  • Kompleksowe wdrażanie SA 8000 z uwzględnieniem wytycznych ISO 26000 czytaj więcej …

  • Kompleksowe wdrażanie regulacji EcoVadisBack to Top