ISO 45001:2018 – nowa norma dotycząca BHP

ISO 45001:2018 – nowa norma dotycząca BHP (2019-02-07)


W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN -N 18001:2004. Jednocześnie wraz z publikacją nowej normy wyznaczono 3 letni okres przejściowy (licząc od daty oficjalnej publikacji nowej normy) na dostosowanie do nowych wymagań. W związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP zgodny z wymaganiami PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001 i pragną utrzymać jego ważność, powinny do 11 marca 2021 r. dokonać procesu przejścia /migracji funkcjonującego w organizacji systemu na nową normę ISO 45001. Po tym okresie kończy się ważność certyfikatów dla wymienionych wyżej norm.


Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w zależności od potrzeb Państwa Organizacji konsultanci MALON GROUP służą Państwu pomocą w zakresie:


  • dostosowywania funkcjonującego w organizacji systemu do wymagań nowej normy

  • wdrożenia nowego systemu ISO 45001 w Organizacji, która chce go dopiero wprowadzić

  • szkoleń tematycznych

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu projektów wdrożeniowych można zapoznać się klikając na niniejszy link: przebieg projektu wdrożeniowego


Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


Back to Top