Dzień z ekspertem: System ochrony danych osobowych – praktyczne i skuteczne wdrożenie wymagań RODO

System ochrony danych osobowych – praktyczne i skuteczne wdrożenie wymagań RODO
(2019-07-04)

 
Szanowni Państwo,
 

W związku z opublikowaniem zmian do krajowych przepisów w związku z potrzebą ich dostosowania do Rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a także szeregiem pojawiających się pytań, wątpliwości, problemów z interpretacją oraz w ślad za pierwszymi w Polsce karami za niestosowanie regulacji ww. rozporządzenia oraz przepisów branżowych
 
pragniemy serdecznie zaprosić właścicieli przedsiębiorstw, osoby zarządzające oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką na “Dzień z ekspertem”:

 
 

System ochrony danych osobowych
praktyczne i skuteczne wdrożenie wymagań RODO

 
 

      
Termin i czas trwania:
 
     
 27 września 2019r. (9:00 – 16:00)
 
      
Miejsce realizacji:
     
 ul. Piłsudskiego 74, 50 – 020 Wrocław.

Budynek Naczelnej Organizacji technicznej (NOT).
 
      
Dla kogo:
      
Osoby zarządzające / właściciele przedsiębiorstw
/wszystkie osoby zainteresowane tematyką RODO
 
      
Opłaty za udział w spotkaniu:
      
100,00 zł / os. netto + 23 % VAT – 123,00 zł / os. brutto *
150,00 zł / os. netto + 23 % VAT – 184,50 zł / os. brutto **

 
W cenę spotkania wliczone są:

 • materiały dydaktyczne i informacyjne,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, poczęstunek,
 • obiad.

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.

* przy zgłoszeniu uczestnictwa do 02 września 2019 r. włącznie (zgłoszenie uczestnictwa rozumiane jest jako przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia)
** przy zgłoszeniu po 02 września 2019 r. (zgłoszenie uczestnictwa rozumiane jest jako przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia)


 

      
Zgłoszenia:
      
Podstawą wzięcia udziału w spotkaniu jest:

 1. przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia:
  Zgłoszenia na szkolenie:

 2. uiszczenie opłaty za uczestnictwo w zdarzeniu na podstawie otrzymanego dokumentu proforma
      
Dodatkowe informacje:
       

 • zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 23 września 2019r.,
 • ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
 • zastrzegamy sobie prawo odwołania zdarzenia. W przypadku odwołania otrzymają Państwo pełen zwrot wniesionej opłaty.
 • w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
  szkolenia@iso.org.pl, tel. 71 789 08 41, kom. +48 604 209 043
      
Program spotkania:
      
09:00‑10:30
      
Podstawowe wymagania Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych dla Przedsiębiorców
10:30‑10:45     Przerwa kawowa
10:45‑12:45     Jak spełnić wymagania odnośnie systemu ochrony danych osobowych w celu ochrony interesów przedsiębiorstwa
12:45‑13:30     Obiad
13:30‑14:30     Jak spełnić wymagania odnośnie systemu ochrony danych osobowych w celu ochrony interesów przedsiębiorstwa cz. 2
14:30‑14:45     Przerwa kawowa
14:45‑15:30     Kary za nieprzestrzeganie wymagań Rozporządzenia RODO – analiza przypadków
15:30‑16:00     Panel dyskusyjny
 
      
Referent:
      
Rafał Malon – Prezes Zarządu Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. Konsultant, trener /szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania zgodnych między innymi z: ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001. Audytor wiodący polskich i międzynarodowych jednostek certyfikujących oraz czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
      
Patronat:
      
“Dzień z ekspertem” zorganizowany został przy współpracy oraz pod patronatem merytorycznym Kancelarii Prawa Gospodarczego AQUILA & Przywóski s.k.
 


 
Back to Top