Wdrożenie wymagań standardu SA8000 oraz wytycznych ISO 26000 w firmie Fractal

Wdrożenie wymagań standardu SA8000 oraz wytycznych ISO 26000 w FRACTAL (2019-11-22)


Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż z powodzeniem zakończyło projekt realizowany w przedsiębiorstwie Fractal Sp. z o.o. Sp. k., obejmujący prace szkoleniowe i konsultacyjne przy projektowaniu i wdrożeniu systemu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibillty) zgodnego z wymaganiami normy SA8000 oraz wytycznymi ISO 26000.


Współpraca z firmą Fractal Sp. z o.o. Sp. k. zakończyła się sukcesem – pozytywnym wynikiem audytu przeprowadzonego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą i uzyskaniem przez naszego Klienta certyfikatu SA8000.


!!! GRATULUJEMY !!!


Fractal Sp. z o.o. Sp. k. to agencja reklamowa działająca na kilku europejskich rynkach, która ukierunkowana jest na projektowanie oraz produkcję wszelkiego rodzaju materiałów marketingowych i merchandisingowych, w szczególności dla Klientów korporacyjnych z branży kosmetycznej.


SA8000 jest międzynarodową, uniwersalną normą określającą wymagania w zakresie odpowiedzialności społecznej. Norma opiera się na zasadach międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka i ma ona pomóc w zastosowaniu tych wymagań w praktycznych sytuacjach związanych z pracą z uwzględnieniem postanowień deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie podstawowych zasad i praw pracowniczych. Norma obejmuje takie kwestie, jak:

 • Praca dzieci

 • Praca przymusowa

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Wolność zrzeszania się

 • Dyskryminacja

 • Kary dyscyplinarne

 • Godziny pracy

 • Wynagrodzenie

 •  
  Po spełnieniu ośmiu powyższych obszarów organizacja może przejść do punktu ostatniego:

 • Systemy zarządzania

Certyfikat SA8000 jest potwierdzeniem zapewnienia sprawiedliwych warunków pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności biznesowej. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że organizacja w swojej działalności uwzględnia nie tylko warunki pracy osób zatrudnionych i współpracujących, ale również jej społeczne oddziaływanie. Korzyści płynące z uzyskania certyfikatu to m.in.: kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji, umacnianie lojalności pracowników i klientów, poprawia możliwości zarządzania łańcuchem dostaw i jego wydajność oraz obniżenie ryzyka zaniedbań.


Norma ISO 26000 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności w odróżnieniu od normy SA8000 nie jest normą zarządzania systemowego i nie zawiera wymagań do wdrożenia. Podręcznik nie został opracowany na potrzeby certyfikacji i ma jedynie formę orientacyjnych zaleceń, porad oraz propozycji.


Niniejsza standard międzynarodowy, dzięki uniwersalnemu charakterowi posiada zastosowanie do organizacji wszystkiego typu, bez względu na ich lokalizacje, wielkość oraz formę prawna prowadzonej działalności.


Główne obszary Społecznej Odpowiedzialności uwzględnione w normie to:

 1. Ład organizacyjny.

 2. Prawa człowieka rozpatrywane pod katem dwóch kategorii:

  • Praw człowieka: prawa obywatelskie i polityczne oraz równość wobec prawa,

  • Praw gospodarczych, społecznych i kulturowych, w tym prawa jednostki do edukacji, żywności oraz pracy.

 3. Praktyki z zakresu pracy: warunki pracy oraz ochrona socjalna, Dialog społeczny, BHP, a także rozwój oraz szkolenia.

 4. Środowisko: zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

 5. Uczciwe praktyki operacyjne.

 6. Zagadnienia konsumenckie.

 7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemów społecznej odpowiedzialności:

 • Wdrażanie systemu społecznej odpowiedzialności SA8000 (cel: uzyskać certyfikat SA8000).
  czytaj więcej …Back to Top