System Zarządzania BHP zgodny z ISO 45001 :2018 w SAGA POLAND Sp. z o.o.

System Zarządzania BHP zgodny z ISO 45001 :2018 w SAGA POLAND Sp. z o.o. (2019-09-27)


Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy prace doradcze i szkoleniowe obejmujące System Zarządzania BHP zgodny z ISO 45001 w przedsiębiorstwie SAGA POLAND Sp. z o.o. Celem projektu było dostosowanie obecnego systemu zarządzania BHP zgodnego z OHSAS 18001:2007 do wymagań międzynarodowej normy ISO 45001:2018.


W remach realizowanych podczas współpracy działań, przeprowadziliśmy szkolenia, dla pracowników, których celem było zapoznanie uczestników z ideą i wymaganiami oraz metodyką jak wdrożyć w przedsiębiorstwie System Zarządzania BHP zgodny z ISO 45001.


Saga Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy Luma Automotive, która skupia spółki z branży motoryzacyjnej. Od wielu lat Saga Poland Sp. z o.o. jest zaufanym partnerem największych, globalnych firm z branży motoryzacyjnej. Produkuje gotowe podzespoły stosowane przede wszystkim przez rynek motoryzacyjny. Oferuje komplementarne usługi w zakresie produkcji: wykonanie odlewów detali ze stopów aluminium i cynku, obróbka powierzchniowa, malowanie kataforetyczne i natryskowe, paletyzowanie oraz doradztwo w zakresie klejenia szkło – metal na bazie produktów SBT (Structural Bonding Tape).
System zarządzania BHP zgodny z ISO 45001:2018.

W marcu 2018 roku ukazała się międzynarodowa norma ISO 45001:2018. W związku z tym obecnie stosowany standard OHSAS 18001 zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Obecnie trwa 3 letni okres, który organizacje posiadające certyfikaty OHSAS 18001 powinny wykorzystać, aby dostosować swój system zarządzania BHP do wymagań ISO 45001.


Wymagania normy ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają ramy do zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym, w celu poprawy i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy pracownikom i firmom będącym pod kontrolą firmy. To pierwszy standard przedstawiający wymagania dla systemu zarządzania BHP opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie: system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001:

  • Kompleksowe wdrażanie systemów czytaj więcej …

  • Dostosowywanie systemów zarządzania BHP do wymagań ISO 45001:2018 (zgodnych obecnie z OHSAS 18001 lub PN-N 18001)

  • Usługi mające na celu utrzymać i doskonalić system zarządzania BHP zgody z ISO 45001 czytaj więcej …Back to Top