Wdrożenie AQAP 2110 – współpraca z DACHY POLSKA Sp. z o.o.

Wdrożenie AQAP 2110 – współpraca z DACHY POLSKA Sp. z o.o. (2019-06-14)


Z satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy prace realizowane dla naszego Klienta firmy DACHY POLSKA Sp. z o.o. Tym razem naszym zadaniem były prace szkoleniowe i konsultacyjne przy dostosowaniu Systemu Zarządzania Jakością do wymagań ISO 9001 oraz wdrożenie AQAP 2110 (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji).


Głównym celem projektu było wprowadzenie zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej skuteczności i efektywności systemu zarządzania z uwzględnieniem określonego ryzyka i możliwości oraz zapoznanie pracowników firmy z nowymi regulacjami Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.


Przedsiębiorstwo, którego celem jest wdrożenie AQAP 2110 (oraz opcjonalna certyfikacja) powinno ustanowić, udokumentować, wdrożyć, weryfikować i doskonalić w sposób stały skuteczność nie tylko standardu AQAP 2110:2016 ale również wymagania ISO 9001:2015 odnośnie systemu zarządzania jakością. Celem specyfikacji AQAP 2110:2016 jest możliwość jej zastosowania w umowach między dwiema lub większej ilości stronami. Cechą charakterystyczną tej specyfikacji jest wzmianka we wprowadzeniu, że jeśli występują różnice pomiędzy wymaganiami zawartymi przez strony a standardem AQAP 2110 to nadrzędnymi są wymagania zawartej umowy.


Wdrożenie AQAP 2110 w znacznej mierze przypomina wdrożenie normy ISO 9001. Znajdują się jednak w treści standardu AQAP 2110:2016 wymagania specyficzne, które muszą być w systemie jakości uwzględnione. Należą do nich między innymi:

  • udział zamawiającego i/lub GQAR (Przedstawiciel Rządowego Zapewnienia Jakości) w realizowanych w ramach danego kontraktu procesach,

  • zarządzanie konfiguracją z planem zarządzania konfiguracją (z dodatkowymi wytycznymi w tym zakresie zawartymi w ACMP-2100 oraz ISO 10007),

  • znacznie bardziej konkretne niż w ISO 9001:2015 wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem (w tym wypadku procesowym i kontraktowym),

  • wymaganie odnośnie zgodności systemu pomiarów i wzorcowania z wymaganiami ISO 10012,

  • wymagania dotyczące Planu Jakości,

  • i inne.

Wdrożenie tych dodatkowych wymagań zawartych w AQAP 2110:2016 pozwala na uczestniczenie w przetargach organizowanych przez wojsko, w których to jako kryterium dla dostawcy wskazane jest posiadanie systemu jakości zgodnego z AQAP 2110.


Wdrożenie AQAP 2110 zostało zakończone. Naszemu Klientowi, spółce DACHY POLSKA, życzymy wszelkiej pomyślności biznesowej oraz dalszych sukcesów!


DACHY POLSKA Sp. z o.o. posiada swoją siedzibę w miejscowości Lubin w województwie dolnośląskim. Główną działalnością firmy są: pokrycia dachowe, materiały budowlane, konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane, usługi dekarskie, usługi ogólnobudowlane. W ramach swojej działalności firma specjalizuje się dodatkowo w sprzedaży szerokiego asortymentu części zamiennych do pojazdów takich marek jak HONKER, LUBLIN, IVECO, FIAT, LAND ROVER i SCAM oraz realizacji usług serwisowych w tym remontów kapitalnych (odbudowy) samochodów terenowych na potrzeby górnictwa i wojska.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie systemu AQAP 2110:

  • Kompleksowe wdrożenie AQAP 2110 (cel: uzyskać certyfikat AQAP 2110). czytaj więcej …

  • Wsparcie w utrzymywaniu systemów AQAP 2110 (cel: utrzymać certyfikat AQAP 2110). czytaj więcej …Back to Top