Certyfikat systemu zarządzania BHP ISO 45001 dla ANTOLIN SILESIA Sp. z o.o.

Certyfikat systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001:2018 dla ANTOLIN SILESIA Sp. z o.o. (2020-09-17)


Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP z sukcesem zakończyło prace szkoleniowe i konsultacyjne przy projektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018 w spółce ANTOLIN SILESIA.


Projekt zrealizowany dla ANTOLIN SILESIA Sp z o.o. obejmował swoim zakresem m.in. takie działania jak: audyt wstępny oraz identyfikację i ocenę zgodności z przepisami prawa BHP, określenie kontekstu organizacji oraz ocenę ryzyka systemowego, weryfikację stosowanej metody oraz wyników oceny ryzyka zawodowego, opracowanie kompleksowej dokumentacji Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018, audyt wewnętrzny organizacji pod katem zgodności i skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018, pomoc w zakresie realizacji przeglądu zarządzania a także wsparcie merytoryczne w ramach audytu certyfikującego. Wsparcie specjalistów Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP dotyczyło również realizacji szeregu szkoleń dla wszystkich pracowników spółki oraz kadry zarządzającej. m.in. szkolenia z wymagań systemu, szkolenia z zakres wdrożonych nowych regulacji oraz szkolenia dla kandydatów na audytorów wewnętrznych, którego celem było zapoznanie uczestników z zasadami interpretacji wymagań normy ISO 45001:2018 oraz planowania, przeprowadzania i dokumentowania wyników audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami ISO 45001:2018.


Audyt certyfikujący, potwierdził zgodność funkcjonującego w firmie ANTOLIN SILESIA Sp. z o.o. Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018 i tym samym udowodnił skuteczność działań naszych konsultantów.


Dziękujemy za współpracę i życzymy wielu sukcesów!


ANTOLIN SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie wchodzi w skład koncernu Grupo Antolin, lidera na światowym rynku w zakresie opracowania, projektowania i produkcji elementów wewnętrznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Spółka produkuje plastikowe elementy wyposażenia wnętrz samochodów dla światowych marek takich jak: Ford, Volkswagen, Skoda, Volvo, Daimler. Części produkowane przez firmę wytwarzane są technologią wtrysku, następnie poddawane są operacjom montażu komponentów i finalnego zgrzewania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dotyczących Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami ISO 45001:2018.:


Back to Top