Dobre Praktyki Produkcyjne oraz system HACCP w REAKIRO POLAND

Dobre Praktyki Produkcyjne oraz system HACCP w REAKIRO POLAND Sp. z o.o.
Odbiór nowego zakładu produkcyjnego przez Sanepid (2020-02-27)


27 lutego 2020r. przeprowadzona została przez inspektorów Sanepidu z Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku inspekcja nowego zakładu produkcyjnego firmy REAKIRO POLAND Sp. z o.o.


Niniejsza inspekcja była zwieńczeniem wielomiesięcznego projektu realizowanego przez zespół specjalistów, którego celem było zapewnienie zgodności Zakładu z mającymi zastosowanie wymaganiami prawa z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań procesu technologicznego produkcji suplementów diety zawierających olej CBD.


Dobre Praktyki Produkcyjne oraz system HACCP są ukierunkowane na uzyskanie produktów bezpiecznych dla konsumentów. W przypadku nowych zakładów wskazane jest aby prace nad nimi rozpocząć wraz z pracami projektowymi w celu zapobieżenia wystąpieniu zagrożeń krzyżowych. Takie podejście pozwala uniknąć późniejszych, potencjalnych problemów związanych z faktem, że ze względu na schemat zakładu oraz przebieg procesu technologicznego występują zagrożenia bezpieczeństwa żywności związane z krzyżowaniem się dróg: czystej i brudnej.


Poza działaniami związanymi z przeprowadzeniem niezbędnej analizy zagrożeń oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji nasze działania polegały również na opiniowaniu koncepcji projektu zakładu oraz przeprowadzaniu niezbędnych inspekcji i audytów wewnętrznych. Celem tych inspekcji i audytów była weryfikacja czy Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) oraz regulacje systemu HACCP są stosowane przez pracowników.


Pozytywny wynik inspekcji sanitarnej pozwoli na zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uruchomienie produkcji suplementów diety zawierających olej CBD (ekstrakt z konopi włóknistych zawierający wysoki poziom kanabinoidów CBD przy jednoczesnym zachowaniu zgodnego z prawem poziomu THC). Niniejszy zakład jest pierwszym zakładem koncernu REAKIRO w Polsce.


Serdecznie gratulujemy!


REAKIRO to organizacja specjalizująca się w wytwarzania produktów pochodzenia konopnego od pola do stołu co ma na celu zapewnienie, że klientom dostarczane są wyłącznie produkty konopne najwyższej jakości. Latem 2018 roku REAKIRO agresywnie wkroczyło na rynek europejski, umacniając swoją pozycję jako znaczącego producenta i godnego zaufania dostawcy na rynku B2B. Opierając się na sukcesie i wiedzy zdobytej w Ameryce Północnej, jako REAKIRO EUROPE prowadzi nowoczesne zakłady przetwórcze do rafinacji i konfekcjonowania produktów pochodzących ze specjalnie wybranych i uprawianych odmian konopi CBD.
W ofercie firmy poza produktami spożywczymi (suplementami diety) znajdują się również kosmetyki zawierające kanabinoid CBD

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie: Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) oraz systemu HACCP:

  • Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) – kompleksowe projekty wdrożeniowe oraz usługi doradcze i szkoleniowe w celu zapewnienia zgodności przedsiębiorstw z mającymi zastosowanie przepisami prawa. czytaj więcej …

  • System HACCP – kompleksowe projekty wdrożeniowe oraz usługi doradcze. czytaj więcej …Back to Top