Dostosowanie Systemu Zarządzania BHP do wymagań ISO 45001

Dostosowanie Systemu Zarządzania BHP do wymagań ISO 45001 w PWiK Rybnik (2020-03-04)


Konsultanci Centrum Doradczo Szkoleniowego Malon Group mieli przyjemność współpracować z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Rybnika, w którym przeprowadzili kolejny projekt dotyczący normy ISO 45001. To nasze kolejne dostosowanie Systemu Zarządzania BHP do wymagań ISO 45001 zakończone z sukcesem.


W ramach dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z PN-N 18001 do wymagań międzynarodowej normy ISO 45001:2018 została opracowana dokumentacja związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą wymagań i potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka i szans, określeniem działań odnoszących się do ryzyka i szans w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi.


W ramach projektu zostało zrealizowane również szkolenia dla pracowników, którego celem było zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 45001, a w szczególności prezentacja podobieństw i różnic pomiędzy ISO 45001 a normą PN-N 18001. Przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów tych podobieństw i różnic w kontekście projektu dostosowywanie systemu zarządzania BHP do wymagań ISO 45001.


Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej m.in. takich jak: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Nasze usługi związane z systemami zarządzania BHP zgodnymi z ISO 45001:

 

 • Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001 (cel: uzyskanie certyfikatu ISO 45001).
  czytaj więcej …

 •  

 • Dostosowanie systemu zarządzania BHP do wymagań ISO 45001 (cel: uzyskanie certyfikatu ISO 45001).
  czytaj więcej …

 •  

 • Usługi w zakresie utrzymania systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001.
  czytaj więcej …

 •  

 • Szkolenia otwarte i zamknięte związane systemami zarządzania BHP zgodnymi z ISO 45001.
  czytaj więcej …

 •  

 • Audyty pierwszej (audyty wewnętrzne) i drugiej strony (audyty dostawców) z zakresu zgodności z wymaganiami normy ISO 45001.
  czytaj więcej …


Back to Top