Szkolenia on-line – NOWOŚCI

Szkolenia on-line. NOWOŚCI (2020-07-06)


Szanowni Klienci,


W związku z trwającą sytuacją dotyczącą zagrożeń związanych z COVID-19, poza standardowymi usługami, które w dalszym ciągu są przez nas realizowane, w dalszym ciągu rozwijamy nasze usługi w formule on-line. Tym samym zapewniamy Państwu możliwość realizacji projektów wdrożeniowych jak i szkoleniowych niezależnie od przyjętego w Państwa organizacji reżimu sanitarnego. Podczas realizacji projektów wdrożeniowych w formie zdalnej realizujemy m.in. takie działania jak audyty, szkolenia i konsultacje.
Najczęściej wybieraną przez naszych klientów formułą jest formuła mieszana. W ramach projektów wdrożeniowych realizowanych w ten sposób, część działań realizowana jest w siedzibie naszych klientów a część w formule on-line.


Korzyści płynące z realizacji szkoleń /wdrożeń w formie on-line (zdalnej):

  • realizacja zaplanowanych projektów i działań bez konieczności przesuwania ich w czasie,

  • udział w działaniach większej liczby pracowników bez ryzyka dla ich zdrowia,

  • realizacja szkoleń, audytów itp. bez względu na położenie geograficzne,

  • brak kosztów związanych z dojazdem, delegacją, noclegiem.

Jesteśmy świadomi jak ważny jest rozwój personelu, dlatego odpowiadając na wymagania naszych klientów dedykowane szkolenia zamknięte, obecnie, poza formułą stacjonarną w siedzibach naszych Klientów realizujemy również w formie zdalnej. Szkolenia te są indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Mocnymi stronami zająć w takiej formie są:

  • możliwość dostosowania długości sesji szkoleniowej do wymagań Klienta,

  • możliwość dopasowania godzin szkolenia do harmonogramu pracy uczestników,

  • indywidualne dopasowanie programu szkolenia do umiejętności uczestników,

  • możliwość uczestnictwa w szkoleniu z dowolnego miejsca pracy.

W trakcie realizacji szkoleń on-line oraz pozostałych usług on-line korzystamy z takich narzędzi jak: Skype, MS Skype for Business, MS Teams, ClickMeeting, Zoom, dzięki czemu formę kontaktu możemy dopasować do wymagań oraz możliwości firmy oraz jej pracowników, a także specyfiki realizowanego działania.


Zapraszamy również do wzięcia udziału w otwartych szkoleniach on-line, jest to nowoczesne rozwiązanie dedykowane dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje bez konieczności przemieszczania się. Podczas takiego szkolenia uczestnicy otrzymują elektroniczne materiały szkoleniowe opracowane przez doświadczonych trenerów. Omawiane tematy w 100 procentach pokrywają się z treścią szkoleń stacjonarnych, a możliwość rozwiązywania ćwiczeń praktycznych oraz zadawana pytań pozwala aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Po zakończonym szkoleniu wystawiane są imienne zaświadczenia oraz certyfikaty (w przypadku szkoleń kończących się egzaminem).


Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym przez nas Kalendarzem szkoleń otwartych a w szczególności z szkoleniami, które znalazły się w naszej ofercie po raz pierwszy:


Back to Top