Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 przez firmę IES Sp. z o. o.

Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 przez firmę IES Sp. z o. o. (2020-03-10)


Nasi specjaliści z pełnym sukcesem zakończyli prace szkoleniowe i konsultacyjne przy projektowaniu i wdrażaniu Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018 w firmie IES Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Rezultatem przeprowadzonego, kompleksowego projektu było uzyskanie certyfikatu ISO 45001 przez kolejnego naszego Klienta.


Ostatecznym celem realizacji niniejszych prac było zapewnienie skuteczności oraz zgodności Systemu Zarządzenia BHP z wymaganiami normy ISO 45001:2018. Fakt ten został potwierdzony pozytywnym wynikiem audytu oraz uzyskaniem przez IES Sp. z o.o. certyfikatu niezależnej jednostki certyfikującej.


Dziękujemy za współpracę i życzymy wielu podobnych sukcesów, prowadzących do stałego rozwoju przedsiębiorstwa!


Firma IES Sp. z o.o. została założona w 2012 r. Główna siedziba firmy mieści się we Wrocławiu. Spółka specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz instalacji niskoprądowych i detekcji pożarowej.

W 2018 roku opublikowana została międzynarodowa norma ISO 45001:2018, określająca wymagania dla obszaru związanego z BHP. Organizacje, w których funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na wymaganiach BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004, mają 3 letni okres przejściowy (do 11 marca 2021 r.) na wdrożenie wymagań nowej normy oraz uzyskanie certyfikatu ISO 45001. Dostosowanie funkcjonującego wewnątrz Organizacji Systemu Zarządzania do nowych wymagań jest potwierdzeniem zaangażowania kadry zarządzającej jak i całej Organizacji w zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy.


Głównymi etapami wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018 są:

 • audyt wstępny (zerowy) będący oceną zgodności obecnie stosowanych rozwiązań w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001,

 • ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawa z zakresu BHP,

 • szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 45001:2018 oraz idei, metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania BHP w Organizacji,

 • analiza i określenie kontekstu organizacji (w tym strony zainteresowane i ich wymagania oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mają lub mogą mieć wpływ na skuteczność i zgodność systemu zarządzania z wymaganiami),

 • analiza i ocena ryzyka i szans dla systemu zarządzania BHP,

 • analiza przyjętej metody oceny ryzyka zawodowego oraz uzyskanych wyników, działań przeprowadzonych w celu eliminacji ryzyka oraz przyjętych i wdrożonych środków technicznych i administracyjnych oraz środków ochrony indywidualnej,

 • opracowanie i ustanowienie Polityki BHP,

 • ustalenie celów i zadań BHP oraz zdefiniowanie zadań i programów ich realizacji,

 • określenie i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001,

 • przeprowadzenie szkoleń dla kadry i pracowników w celu wdrożenia nowych regulacji systemowych do stosowania,

 • przeprowadzenie kompleksowego audytu wewnętrznego całego systemu zarządzania BHP wdrożonego w Organizacji,

 • przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania BHP przez kierownictwo.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych działań firma może, poddać swój system ocenie przez niezależną jednostkę certyfikującą. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 jest możliwe wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku audytu certyfikującego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług związanych z systemami zarządzania BHP zgodnymi z ISO 45001:

 • Kompleksowe usługi wdrożeniowe (cel: uzyskanie certyfikatu ISO 45001).
  czytaj więcej …

 • Usługi dostosowywania systemów zarządzania BHP zgodnych z wymaganiami PN-N 18001 i/lub OHSAS 18001 do wymagań ISO 45001 (cel: uzyskanie certyfikatu ISO 45001).
  czytaj więcej …

 • Usługi w zakresie utrzymywaniu systemów zarządzania BHP (cel: utrzymanie certyfikatu ISO 45001).
  czytaj więcej …

 • Szkolenia z zakresu normy ISO 45001.
  czytaj więcej …

 • Audyty pierwszej (audyty wewnętrzne) i drugiej strony (audyty dostawców) z zakresu zgodności z wymaganiami normy ISO 45001.
  czytaj więcej …
Back to Top