Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przez firmę Electreecity Sp. z o.o.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przez firmę Electreecity Sp. z o.o. (2020-02-27)


Serdecznie dziękujemy za współpracę firmie Electreecity Sp. z o.o. Nasi konsultanci zakończyli prace związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Finalnym rezultatem przeprowadzonego przez nas projektu, stanowiącym potwierdzenie jakości jego realizacji, było uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przez kolejnego naszego Klienta.


Przeprowadzony przez międzynarodową jednostkę certyfikującą audyt certyfikacyjny potwierdził zgodność funkcjonującego w firmie Electreecity Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Zanim jednak przeprowadzony został audyt certyfikujący nasi konsultanci przeprowadzili w ramach projektu szereg działań niezbędnych do zapewnienia, że wynik tego audytu będzie pozytywny. Standardowym działaniem rozpoczynającym projekt było zapoznanie z firmą oraz realizowanymi procesami oraz ocena ich aktualnego stanu z wymaganiami ISO 9001 (inwentaryzacja i ocena stanu pierwotnego w ramach audytu wstępnego). W dalszej kolejności przygotowane zostały w ramach projektu: charakterystyka procesów, kontekst organizacji w zakresie: wykazu stron zainteresowanych oraz ich wymagań względem organizacji i jej systemu oraz analiza i wykaz czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na system zarządzania jakością (jego zgodność i skuteczność). Dane te były niezbędne do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka dla poszczególnych procesów, których wyniki stanowią fundament skutecznego systemu zarządzania jakością. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji systemowej przeprowadzone zostały szkolenia dla personelu, których celem było wdrożenie nowych regulacji do stosowania. Zanim firma przystąpiła do audytu certyfikującego nasi konsultanci przeprowadzili kompleksowe audyty wewnętrzne oraz przegląd systemu zarządzania przez kierownictwo, których celem było określenie gotowości do certyfikacji. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przez firmę nastąpiło na podstawie wyników audytu przeprowadzonego przez audytorów jednostki certyfikującej. W tym przypadku zapewnialiśmy wsparcie merytoryczne, jednak pozytywny wynik audytu był przede wszystkim zasługą pracowników i kadry zarządzającej Electreecity Sp. z o.o.


Dziękujemy za współpracę i życzymy wielu podobnych sukcesów!


Electreecity Sp. z o.o. zajmuje się rozwiązaniami akumulatorowymi dla przemysłu motoryzacyjnego od ponad 10 lat. Produkty akumulatorowe używane są w pojazdach elektrycznych, e-rowerach, systemach magazynowania energii, przenośnych narzędziach i urządzeniach. Electreecity oferuje dostosowane akumulatory litowe o dowolnym rozmiarze i napięciu wymaganym przez klientów.

Usługi jakie świadczymy w zakresie systemów zarządzania jakością:

  • Kompleksowe usługi wdrożeniowe (cel: uzyskanie certyfikatu ISO 9001). czytaj więcej …

  • Usługi w zakresie utrzymywaniu systemów (cel: utrzymać certyfikat 9001). czytaj więcej …

  • Szkolenia z zakresu normy ISO 9001. czytaj więcej …

  • Audyty pierwszej (audyty wewnętrzne) i drugiej strony (audyty dostawców) z zakresu zgodności z ISO 9001. czytaj więcej …


Back to Top